Symetri inleder samarbete med Zynka BIM AB

Pressmeddelande -

Symetri inleder samarbete med Zynka BIM AB


Samverkan kring BIM som processtöd i byggnaders livscykelhantering

Fler och fler företag påbörjar förändringsprocessen mot ovanstående digitala arbetssätt och efterfrågan på kompetent projektstöd ökar markant. Det projektstödet som företagen efterfrågar innefattar till exempel att ta fram och implementera processer samt bistå under genomförandet av projekten.

I en digitaliserad byggprocess kopplas information till varje byggdel. Informationen lever sedan vidare under byggnadens drift- och underhållsfas. För att detta ska fungera behövs ett väl definierat och integrerat IT-stöd för hela byggnadens livscykel.

Med utgångspunkt från ovanstående har vi på Symetri därför inlett ett samarbete med Zynka BIM AB, med vars hjälp vi har möjlighet att säkra upp en del av resursbehovet kring detta.

- Vår gedigna erfarenhet av att hjälpa nordiska bygg-och fastighetsföretag med att optimera sina arbetsflöden, hantera sina fastighetsdata, förenkla sin datahantering och förbättra kvaliteten genom hela byggprojektets livscykel samt Zynka BIM:s kapacitet att kunna leverera kompetent stöd och resurser för de samordningsfrågor som det nya arbetssättet reser i byggprojekt, är en perfekt match. Tillsammans kan vi i än högre utsträckning, underlätta byggbranschens resa från gårdagens ”ritningsorienterade” beteende till digitaliseringens fantastiska möjligheter, med ett BIM-process orienterat livscykeltänkande kring informationen i sina projekt, säger Mats Persson, Director, Business Unit Project Services på Symetri.

- Med utgångspunkt från våra befintliga kunders och marknadens ökande behov av god kompetens och lokalt stöd i sina BIM-projekt så känns ett samarbete med Symetri, avseende kompetensuppbyggnad och resursstöd runt Symetris molntjänst BIMeye, som en naturlig vidareutveckling på den intensiva ”resa” som vi haft med våra kunder kring stöd för implementation av effektiva BIM-processer i byggprojekt, säger Petter Bengtsson, COO på Zynka BIM AB.

För mer information, vänligen kontakta:

Mats Persson, Director, Business Unit Project Services, Symetri AB
mobil: +46 706 03 48 20, e-mail:mats.persson@symetri.com

Petter Bengtsson, COO, Zynka BIM AB
mobil: +46 73 034 79 94, e-mail:petter.bengtsson@zynka.se

Om Symetri: Med mer än 300 medarbetare och 100 000 användare i norra Europa kan vi erbjuda effektiv vägledning i allt från 3D-modellering och simulering till PLM (Product Lifecycle Management), BIM (Building Information Modelling) och hur du maximerar potentialen i din fastighet.Symetri ägs 100% avAddnode Group.

Om Zynka BIM AB:Zynka BIM AB är ett konsultföretag som specialiserat sig på att tillhandahålla tjänster kring BIM-inriktade byggprocesser. Vi är lokaliserade i Göteborg och Stockholm och deltar i projekt i hela Norra Europa, där vårt mål är att leverera tillämplig nivå på BIM-tjänster utifrån våra kunders behov.

Ämnen

  • Anläggningsindustri

Taggar

  • naviate
  • blm
  • bim (building information modeling)
  • bimeye

Symetri möjliggör för innovativa företag inom sektorerna bygg, fastighet och industri att optimera arbetsflöden, underlätta datahantering och förbättra kvaliteten genom hela designlivscykeln. Vi vägleder våra kunder inom allt ifrån 3D-modellering och simulering till Product Lifecycle Management, Building Information Modelling och Facility Management. Vi har 300 medarbetare som bistår kunder i Norden och Storbritannien. Symetri är en del av Addnode Group AB vars B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Addnode Group erbjuder verksamhetskritiska IT-lösningar till utvalda marknader inom både privat och offentlig sektor. För mer information, besök: www.symetri.se.

Presskontakt

Anna Wennerblom

Anna Wennerblom

Presskontakt Marketing Manager FM Marknadsfrågor som rör Facility Management +46 31 703 23 63
Karin Pero

Karin Pero

Presskontakt Marketing Manager AEC Marknadsfrågor inom bygg- och fastighetsbranschen +46 (0)70 603 48 36

Relaterade nyheter