Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Barnens tid framför skärmar oroar föräldrar

Närmare 70 procent av svenska barn under 18 år använder datorer, läs/surfplattor och smartphones varje dag. Nu visar en undersökning att många föräldrar är osäkra på hur barnets skärmtid påverkar synen. Leg. optiker Helene Hjertberg från Synoptik menar att barn som spenderar mycket tid framför en skärm ofta kan vara i riskzonen för att utveckla synproblem. 

Med syfte att undersöka användningen av datorer, läs/surfplattor och smartphones hos svenska barn under 18 år och föräldrars eventuella oro kring yngre barns skärmtid, genomförde Novus på uppdrag av Synoptik 1029 intervjuer med föräldrar med hemmavarande barn under 18 år.

Undersökningen visar att det råder en osäkerhet kring hur barnets tid framför skärmar påverkar synen. 14 procent av de tillfrågade föräldrarna är direkt oroliga för hur barnens syn påverkas av skärmanvändandet, och var tredje förälder känner en osäkerhet inför hur barns syn påverkas.

Vartannat barn surfar på smartphones varje dag

Närmare 70 procent av barnen använder dator, läs/surfplatta och smartphone varje dag. Allra vanligast är att surfa på den minsta skärmen, vartannat barn surfar på smartphones varje dag. Undersökningen visar också att bland majoriteteten av de barn som dagligen använder någon typ av skärm har märkbart fler glasögon/synkorrigering. Föräldrarna till de barn som dagligen använder skärm, funderar också i högre grad om deras barn ser tillräckligt bra.

-  Vissa barn som ofta använder skärmar kan vara i riskzonen för att utveckla synproblem. Barn är generellt känsliga för att utveckla ögonbesvär. Jag tror det viktigaste är att sätta upp rimliga tidsperioder för skärmanvändandet och försöka följa dessa. Var uppmärksam på koncentrationssvårigheter, huvudvärk, om barnet börjar kisa och gnugga sig i ögonen. Det kan vara tecken på begynnande synfel, säger Helene Hjertberg, leg. optiker, Synoptik.

Det här kan vara tecken på att ditt barn behöver glasögon

Fysiska symtom

Att kisa, stänga ena ögat, flytta närmare tv:n eller datorn, luta huvudet åt sidan och få återkommande huvudvärk och ömma ögon kan vara tecken på synnedsättning/synfel.

Koncentrations- och inlärningssvårigheter

Att barnet är okoncentrerat och har svårt att sitta stilla i klassrummet och andra sammanhang. Svårigheter att se/läsa text skapar ointresse och gör att barnet koncentrerar sig på annat runtomkring i stället.

Fin och grovmotoriska problem

”Klumpighet” vid fysisk aktivitet, balansproblem och yrsel kan vara tecken på synnedsättning/synfel.

Källa: Synoptik


För ytterligare information, samt tillgång till undersökningen i sin helhet, kontakta:

Lottie Funck Ekelund, Marknadschef Synoptik
073-523 40 22
lfe@synoptik.se

Emilia Wängelin, Presskontakt Synoptik
073-824 12 52
emilia.wangelin@isobar.com


Ämnen


Synoptik etablerades i Sverige 1991 och är idag med 107 butiker en av Sveriges ledande aktörer inom optik. Företaget ägs av Synoptikfonden, en icke vinstdrivande stiftelse som verkar för att främja nordisk forskning inom optik. Vår mission är att alla ska ha råd med kvalitetsoptik. Varje år skänks en del av vinsten från Synoptik till forskning inom optik och oftalmologi. Synoptik är även en del av Grand Vision B.V, en världsledande aktör inom optisk detaljhandel, med drygt 4 600 butiker i fler än 40 länder. För mer information, se www.synoptik.se

Presskontakt

Roland Olsson

Roland Olsson

Presskontakt Verkställande direktör 08-626 19 00
Lottie Funck Ekelund

Lottie Funck Ekelund

Presskontakt Marknadsdirektör 073-5234022

Relaterat material

Synoptik. Alla ska ha råd med kvalitetsoptik.

Synoptik är experter på optik sedan grundandet 1931 och har idag över 140 butiker i hela Sverige. Med ett erbjudande om kvalitetsoptik som alla kan ha råd och en årsomsättning på över 1,2 miljarder är Synoptik Sveriges folkoptiker. Företaget ägs delvis av Synoptikfonden, en icke vinstdrivande stiftelse som verkar för att främja nordisk forskning inom optik. Varje år skänks en del av vinsten från Synoptik till forskning inom optik och oftalmologi. Synoptik är även en del av GrandVision N.V., en världsledande aktör inom optisk detaljhandel, med drygt 7 400 butiker i fler än 40 länder. För mer information, se www.synoptik.se

Synoptik Sweden AB
Jan Stenbecks Torg 17, plan 4
164 40 Kista