Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Sveriges största syntest visar att varannan bilist behöver synkorrigering

Örebroarna kör med sämst syn – västernorrlänningar med bäst 

I en omfattande undersökning av Sveriges bilister rankas Örebro läns trafikanter som de med sämst syn medan västernorrlänningar ser bäst i trafiken. Det visar den årliga ”Synbesiktningen” som testar svenska bilisters syn. I år testades över 3 100 bilförare på 60 platser runtom i landet och resultatet visar att 55 procent behöver en synkorrigering – den högsta nivån på tre år.

För tredje året i rad presenterar Synoptik tillsammans med Bilprovningen den stora Synbesiktningen – där synen på tusentals bilförares testats med en syndator i samband med besiktning av bilen. När resultatet nu är bearbetat visar det sig att mer än varannan bilförare har problem med synen som inte har åtgärdats. Resultatet är en ökning med 7 procentenheter jämfört med tidigare års nivåer.

–  Vi ser med oro på den negativa utvecklingen. Många bilister är en trafikfara då de väntar för länge med att göra en synundersökning. Det är vanligt att synen försämras gradvis utan att man märker det. Därför rekommenderar vi att man testar synen vartannat år, säger Roland Olsson, vd på Synoptik.

Många överskattar sin syn i trafiken

Många ser sämre än vad de själva upplever. Trots att 55 procent behöver en synkorrigering, angav var tredje person av dessa att de såg bra utan hjälpmedel. På frågan om hur ofta de testar sin syn så svarade hela 44 procent att de kontrollerar synen vart femte år eller mer sällan. Inte heller de som anser sig ha för dålig syn har tagit tag i situationen direkt.  

–  Det är vår förhoppning att Synbesiktningen leder till att fler bilister tar ansvar för sin och andras säkerhet i trafiken inte bara genom att besikta bilen utan även genom att regelbundet kontrollera sin syn, säger Benny Örnerfors, vd, Bilprovningen.

Stora skillnader runtom i landet

Kartläggningen visar också på stora skillnader mellan länen. I Örebro behöver hela 68 procent av respondenterna en annan synkorrigering medan endast 40 procent i Västernorrland gör detsamma. Vid en jämförelse placeras de olika länen enligt följande rankning.

Bäst:

1.  Västernorrland     40 %

2.  Östergötland       47 %

3.  Södermanland     48 %

4.  Västra Götaland   51 %

5.  Västmanland        52 %

Sämst:

1.  Örebro        68 %

2.  Gävleborg   66,5 %

3.  Dalarna       66,4 %

4.  Uppsala      66,2 %

5.  Jönköping    61 %

Utförlig statistik presenteras i medföljande bilaga.

För ytterligare information, intervju och pressbilder, vänligen kontakta:

Lottie Funck Ekelund

Marknadsdirektör Synoptik

0735-23 40 22

lfe@synoptik.se

Cecilia Blom Hesselgren

Informationschef Bilprovningen

0706-87 03 66

cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se

Fakta om undersökningen

Den 22 november genomfördes syntester genom autorefraktion, dvs uppmätning av synen av en syndator, samt enkätundersökningar på 60 av Bilprovningens stationer runtom i landet. Totalt undersöktes den faktiska synen hos 3 127 bilister.

Vad är Synbesiktningen?

Synbesiktningen är en gemensam kampanj för Synoptik och Bilprovningen. Syftet är att uppmärksamma synens betydelse för ansvarsfull bilkörning. Under 3 år har totalt 9 000 syntester genomförts, och resultatet har visat att omkring 50% kör omkring med fel synkorrigering i trafiken. Synbesiktningen genomförs under den period på året då kraven på bilförarna ökar som mest: väglag, regn och mörker gör att det är extra krävande att köra bil från och med oktober. Läs mer på http://www.synbesiktningen.se/

Kort om Synoptik

Synoptik etablerades i Sverige 1991 och är idag med 105 butiker en av Sveriges ledande aktörer inom optik. Företaget ägs av Synoptikfonden, en icke vinstdrivande stiftelse som verkar för att främja nordisk forskning inom optik. Vår mission är att alla ska ha råd med kvalitetsoptik. Varje år skänks en del av vinsten från Synoptik till forskning inom optik och oftalmologi. Synoptik är även en del av Grand Vision B.V, en världsledande aktör inom optisk detaljhandel, med drygt 4 600 butiker i fler än 40 länder. För mer information, se www.synoptik.se

Kort om Bilprovningen

Med ansvarskänsla, närhet och kunden i fokus är Bilprovningen din trygghet för säkra fordon och bättre miljö. Med 144 stationer och 1 137 medarbetare är Bilprovningen Sveriges ledande aktör för besiktning av motordrivna fordon. Under 2011 genomförde företaget närmare 5,9 miljoner besiktningar och omsatte 1 642 MSEK. Bilprovningens huvudägare är svenska staten (52 procent). Resterande ägare utgörs av branschorganisationer. För mer information besök www.bilprovningen.seÄmnen

TaggarPresskontakt

Roland Olsson

Roland Olsson

Presskontakt Verkställande direktör 08-626 19 00
Lottie Funck Ekelund

Lottie Funck Ekelund

Presskontakt Marknadsdirektör 073-5234022

Relaterat material

Synoptik. Alla ska ha råd med kvalitetsoptik.

Synoptik är experter på optik sedan grundandet 1931 och har idag över 140 butiker i hela Sverige. Med ett erbjudande om kvalitetsoptik som alla kan ha råd och en årsomsättning på över 1,2 miljarder är Synoptik Sveriges folkoptiker. Företaget ägs delvis av Synoptikfonden, en icke vinstdrivande stiftelse som verkar för att främja nordisk forskning inom optik. Varje år skänks en del av vinsten från Synoptik till forskning inom optik och oftalmologi. Synoptik är även en del av GrandVision N.V., en världsledande aktör inom optisk detaljhandel, med drygt 7 400 butiker i fler än 40 länder. För mer information, se www.synoptik.se

Synoptik Sweden AB
Jan Stenbecks Torg 17, plan 4
164 40 Kista