Pressmeddelande -

Vita Käppens dag

Den15 oktober är den vita käppens dag, en dag somuppmärksammasöver hela världen. Syftet är att uppmärksamma synskadades situation i trafikmiljön.

Vi som använder vit käpp är ingen stor grupp och flera av oss får inte tillräcklig träning för att våga ge oss ut i gatuvimlet. Vi som ändå gör det, är beroende av attvåra medtrafikanter uppmärksammar den vita käppen och förstår varför vi använder den.

Undviker hinder

För vissa av oss, är den vita käppen ett redskap för att ta sig fram, undvika hinder och upptäcka kännemärken vi har lärt oss följa. Andra bland oss, som har vissa synrester, vill signalera att vi inte ser på långt håll, bara kan se en begränsad yta och att vi känner oss osäkra i trafiken.
Du som kör bil, cyklar eller bara har allmänt bråttom - tänk på att vi inte ser dig och inte heller alltid går spikrakt.

Öka säkerheten

För att öka vår säkerhet och underlätta vår framkomlighet, kan alla bidra:


  • Ser jag osäker och vilsen ut - fråga om jag behöver hjälp.


• Parkera inte bilar, ställ inte cyklar eller reklamskyltar på trottoarer eller andra sällen där de är i vägen för gående.


  • Lita inte på att du ser oss - vi ser inte dig. Sakta farten eller stanna.


• Som beslutsfattare, kan du se till att övergångsställen förses med ljudsignaler och där de finns, att de verkligen hörs.

• Du som butiksägare eller servicegivare - när vi har vit käpp betyder det att vi ofta behöver personlig service.

Tiina Nummi-Södergren, Ordförande Synskadades Riksförbund, SRF.

Telefon: 08-39 91 11, 0703-18 36 90


Fakta om vita käppen


James Biggs, engelsk fotograf, blev blind efter en olycka 1921. Då han kände sig osäker med den trafikintensitet som rådde i närheten av hans hem målade han sin promenadkäpp vit för att den skulle synas bättre.
I början av 1930-talet började vita käppar tillverkas för blinda, bland annat i USA och Frankrike.
1964 beslutade kongressen i USA att presidenten varje år ska proklamera den 15 oktober som en internationell säkerhetsdag för den vita käppen. Världsblindunionen, WBU, en internationell förening för synskadade, gjorde detsamma 1970.
I Sverige har "Vita käppens dag" uppmärksammats i drygt tio år.
Den vita käppen introducerades i Sverige på 1950-talet av Anta Ryman, lärare på dåvarande skolan för blinda, Tomtebodaskolan.

Synskadades Riksförbund, SRF, arbetar för att synskadade ska kunna leva ett aktivt och jämlikt liv. SRF arbetar också mot diskriminering och orättvis behandling av synskadade.

Nedan visas tillhörande dokument och bilagor.


Pressmeddelandet
Vita Käppens dag.doc

 

Ämnen

  • Funktionsnedsättning