Pressmeddelanden

Nytt snabbtest visar hur antibiotika samverkar för att döda bakterier

Nytt snabbtest visar hur antibiotika samverkar för att döda bakterier

2020-09-18 05:30 CEST
Forskare vid Uppsala universitet har utvecklat en ny metod för att snabbt, enkelt och b...

Skärpta kriterier för minskad antibiotikaanvändning i livsmedelsproduktion

Skärpta kriterier för minskad antibiotikaanvändning i livsmedelsproduktion

2020-09-14 07:00 CEST
​Nu förstärks den frivilliga listan med kriterier för antibiotika och djurhållning som ...

Varför gener verkar flytta på sig – ny kunskap om evolutionen

2020-03-04 20:00 CET
Forskare vid Uppsala universitet föreslagit ett tillägg till evolutionsteorin som kan f...

”Dödlig” mutation gjorde tuberkulosbakterie resistent mot antibiotika

2020-01-27 21:00 CET
Det är ett stort problem att många tuberkulosbakterier har utvecklat resistens mot anti...

Uppsala universitets rektor bär Läkare Utan Gränsers smycke på Nobelfesten

Uppsala universitets rektor bär Läkare Utan Gränsers smycke på Nobelfesten

2019-12-10 15:53 CET
Eva Åkesson, rektor på Uppsala universitet, bär ett hårsmycke i form av läkemedel på No...

Antibiotikan behöver skyddas för framtiden

Antibiotikan behöver skyddas för framtiden

2019-11-18 08:02 CET
Bakterier som är resistenta mot antibiotika är ett allvarligt och växande hot mot både ...

Region Skåne först i Norden med att använda Panther Fusion MRSA assay

Region Skåne först i Norden med att använda Panther Fusion MRSA assay

2019-07-12 08:37 CEST
Klinisk mikrobiologi Region Skåne blir först i Norden med att använda Panther Fusion fö...

Med anledning av rådande Halloumi-debatt!

2019-07-03 13:59 CEST
De senaste dagarna har det rapporterats i media kring producenter av framförallt hallou...