Pressmeddelanden

Krisinformation om covid-19 missar medborgare

Krisinformation om covid-19 missar medborgare

2020-03-12 14:44 CET
Krisinformation om Covid-19 missar medborgare Krisinformation.se och Folkhälsomyndighe...

​Krisberedskap som omfattar hela samhället

2020-03-06 17:20 CET
Ansvaret för krisberedskap rör många aktörer och är delat mellan myndigheter och kommun...

Fler måste få kunskap om språkstörning/DLD

Fler måste få kunskap om språkstörning/DLD

2019-12-16 15:58 CET
​7-8 procent, eller två elever i varje klass, har språkstörning/DLD. Språkstörning är d...

Konferens vid Högskolan i Borås lyfter frågor om bibliotekens roll i samhället

Konferens vid Högskolan i Borås lyfter frågor om bibliotekens roll i samhället

2019-10-29 17:14 CET
Kan biblioteken göra människor mer delaktiga i samhället? Och hur påverkas demokratin n...

Ge tid - då kan fler vara med

Ge tid - då kan fler vara med

2019-10-10 05:00 CEST
Så kan du hjälpa personer med afasi att vara delaktiga. Afasiförbundet och Svenska Logo...

​Digidelmässa på Säters bibliotek

​Digidelmässa på Säters bibliotek

2019-03-22 07:17 CET
Onsdag 27 mars kl 16.30-18.30 kommer kommunen, företag, föreningar och organisationer a...

Säter är dalakommunen där du kan räkna med ett bra bemötande

Säter är dalakommunen där du kan räkna med ett bra bemötande

2019-01-17 10:54 CET
Under hösten 2018 har åtta dalakommuner och kommunala bolag tävlat med varandra om att ...

Nya riktlinjer för afasi kräver fler logopeder

Nya riktlinjer för afasi kräver fler logopeder

2018-10-10 05:05 CEST
Afasipatienter har sällan fått den kommunikativa rehabilitering som behövs för att kunn...

20 punkter för ökad delaktighet och tillgänglighet

20 punkter för ökad delaktighet och tillgänglighet

2018-05-25 11:59 CEST
Den 2 juli 2018 öppnar Delaktighetsforum – en ny scen i Almedalen för frågor om delakti...