Pressmeddelanden

Rapport till EU-kommissionen om situationen i Sverige och frågor till EU-kommissionen

2016-04-03 20:47 CEST
Assar Fager har över tid sett in i och grävt på djupet i EU-rättighet till fri rörlighe...

Sveriges Regering och Sveriges Riksdag har ett stort ansvar att taga för att värna rättssäkerheten

2015-05-22 15:35 CEST
Assar Fager har över tid, ca 7 år, tagit sitt ansvar, nu är det upp till Sveriges Reger...

Justitieminister Beatrice Ask uppmärksammas om rättssäkerhets problem

2014-02-22 23:15 CET
Justitieminister Beatrice Ask uppmärksammas om/på rättssäkerhets problem, även så EU-ko...

EU-minister Birgitta Olsson har att besvara frågeställningar från allmänheten

2013-06-16 21:13 CEST
Riksåklagaren och Justitiedepartementet kunde icke besvara enkla frågor från allmänhete...

Sveriges Regering Vem tar det yttersta ansvaret för att Försäkringskassan missbrukar skattebetalarnas medel?

2012-09-08 13:01 CEST
Rättssäkerheten är systematiskt och generellt bortblåst vid handläggning av gränsöversk...

Sveriges Regering - Till Statsminister Fredrik Reinfeldt

2012-06-09 10:48 CEST
Angående gränsöverskridande vård inom EU/EES. Den kritiska punkten i vår granskning ...

Sveriges Regering Rättssäker rättstillämpning?

2011-12-30 19:20 CET
JK-anmälan är inlämnad. Bl.a. framgår av anmälan citat; Bevisligen vet justitierådet...

Är Sveriges regering medskyldig till brotten mot EU-rätten?

Är Sveriges regering medskyldig till brotten mot EU-rätten?

2010-09-09 20:57 CEST
Är demokratin och rättsäkerheten i Sverige hotad? Sveriges regering är väl medveten o...

  Används skattepengarna på rätt sätt?

Används skattepengarna på rätt sätt?

2010-05-15 08:26 CEST
Sverige är ett fullvärdigt EU-medlemsland. Vi har rättigheter som EU-medborgare. EU-rät...