Pressmeddelanden

PÅGÅR ETT ”LEGITIMERAT” FOLKMORD INOM VÅRD SVERIGE?

2014-06-05 09:30 CEST
Vård i vård Sveriges regi orsakar 7-8 människors död varje dag. Att det är allmänt kän...

Sverige ett EU-medlemsland som aktivt förhindrar även för pensionärer EU-rättigheten till fri rörlighet

2014-06-01 08:03 CEST
Bättre och effektivare gränsöverskridande vård, en EU-rättighet även för pensionärer, m...

Sverige; Försäkringskassan synes gynnas av som synes härskarteknik inom förvaltningsdomstolarna

2014-05-11 23:31 CEST
Angående förhandsavgöranden från EU-domstolen, begärda av svensk domstol. Sammanställn...

Försäkringskassan förhindrar pensionärers EU-rätt till fri rörlighet

2014-05-09 06:27 CEST
EU-rättigheten till bättre/effektivare gränsöverskridande vård inom EU/EES förhindras p...

Justitieminister Beatrice Ask påminns om verkligheten

2014-04-16 08:10 CEST
Det är nu allmänt känt att Datalagringsdirektivet underkänts av EU-domstolen bl.a. pga....

EU-kommissionen angående maktkorruptionen i Sverige

2014-04-11 21:50 CEST
Assar Fager har gjort en översiktssammanställning om vad som sker inom Sverige, som syn...

Sveriges första internationella konferens om patientrörlighet och gränsöverskridande vård

2014-04-11 13:48 CEST
EU-direktivet om patientrörlighet har snart varit i kraft i sex månader. Mot denna bakg...

Försäkringskassan Eliasson ytterst ansvarig och har att taga detta ansvar

2014-04-08 18:26 CEST
I direktriktade domar mot Försäkringskassan och Sverige från EU-domstolen [1] 2006 fast...

EU-kommissionär Cecilia Malmström får Öppet Brev utifrån makt- och myndighetskorruptionen i EU-medlemslandet Sverige

2014-03-26 10:16 CET
EU-kommissionären har tagit upp ämnet korruption inom EU, utifrån publicerat i GP, pu...

Försäkringskassan har aktivt undanhållit förhandsavgörande från EG-domstolen, numera EU-domstolen.

2014-03-22 10:47 CET
EG-domstolen har 16 februari 2006 avgivit 2 domar riktade direkt mot Försäkringskassan...