Pressmeddelanden

Sverige - makt- och myndighetsutövningskorruption och domstolskorruption

2014-03-20 15:56 CET
Existerar makt- och myndighetsutövningskorruption och domstolskorruption i Sverige? S...

Landstinget Västernorrland -- maktkorruption som synes synnerligen mycket allvarlig brottsmisstanke

2014-03-10 19:48 CET
Landstinget Västernorrland har över tid som synes aktivt förhindrat vårdgaranti lag att...

Sveriges Regering "Sjukvården behöver en haverikommission"

2014-03-10 06:51 CET
"Enligt en vårdskademätning från Socialstyrelsen dör mellan 3 000 och 4 000 människor i...

Sveriges Regering Demokrati, rättsäkerhet och myndighetsutövning

2014-03-07 16:35 CET
Demokrati, rättsäkerhet och myndighetsutövning En f.d. miljöminister skrev i en motion...

Sveriges Regering justitieminister Beatrice Ask

2014-02-25 10:54 CET
Justitieminister Beatrice Ask har att taga det yttersta ansvaret för att säkerställa at...

Justitieminister Beatrice Ask uppmärksammas om rättssäkerhets problem

2014-02-22 23:15 CET
Justitieminister Beatrice Ask uppmärksammas om/på rättssäkerhets problem, även så EU-ko...

Sverige-- Rättsrötans land

2013-11-28 15:20 CET
Det är uppenbart att rättsrötan i Sverige fått ordentligt fäste, inte bara i Quick-fall...

SVERIGE -- rättsrötans land?

2013-11-27 22:27 CET
Sverige är anmält till EU-kommissionen för bl.a. EU-laglig kartell på området gränsöver...

Sverige anmäls till EU.kommissionen för som synes fördragsbrott, EU-olaglig kartell med mera

2013-11-26 20:20 CET
Sverige som synes har blivit ett mycket maktkorrupt land där medborgarna icke alls kan ...

Försäkringskassans trovärdighet är "krossad"

2013-11-24 19:14 CET
Försäkringskassans trovärdighet är "krossad" vid handläggning på området gränsöverskrid...