Pressmeddelanden

Rättsröta i svensk domstol

2013-07-16 22:05 CEST
Sverige är en rättsstat men korruptionen breder ut sig Sverige är en rättsstat och ska...

Forum för EU-debatt och tidskriften Advokaten är tillskrivna om korruption som hotar rättsstaten Sverige

2013-07-09 09:23 CEST
Rättssäkerhet är av största vikt i en demokrati, korruption och särskilt maktkorruption...

EU-minister Birgitta Olsson har att besvara frågeställningar från allmänheten

2013-06-16 21:13 CEST
Riksåklagaren och Justitiedepartementet kunde icke besvara enkla frågor från allmänhete...

Försäkringskassan & rättsövergrepp gentemot allmänheten

2013-06-08 16:02 CEST
I Irma Larsson ärendet fortsätter Försäkringskassan med de generella och systematiska r...

Försäkringskassan tillåts fortsätta med systematiska rättsövergrepp på allmänheten

2013-05-22 22:04 CEST
Rättsövergrepp på allmänheten tillåts fortsätta av myndigheten Försäkringskassans ledni...

Försäkringskassan fortsätter att trotsa EU-domstolens domar

2013-05-14 20:28 CEST
Lägesrapport maj 2013 av Assar Fager "Slutsatsen av rapporten med stöd av EU-kommissio...

Efterlysning inom journalist Sverige vem vågar granska och objektivt rapportera till allmänheten?

2013-04-13 20:22 CEST
Att området gränsöverskridande vård är ett känsligt området har vi fått erfara över myc...

Sveriges Regering om Moment 22, Svensk Myndighetsutövning i Demokratiska diktaturen Myndighets Sverige

2013-04-04 08:30 CEST
Oavsett implementering av patientrörlighetsdirektivet i svensk lag under oktober 2013 s...

Sundsvalls sjukhus anmäls återigen till Socialstyrelsen

2013-03-27 16:40 CET
Sundsvalls sjukhus och Landstinget Västernorrland anmäls nu återigen till Socialstyrels...

Försäkringskassan måste granskas av journalister

2013-03-27 08:44 CET
I strid med Kammarrätten Göteborgs återförvisningsbeslut 2012-06-07 om handläggning ”ut...