Pressmeddelanden

Socialstyrelsen JO-anmäls

2013-02-24 11:17 CET
Socialstyrelsen har skyldighet att utifrån av Sveriges riksdag beslutat sedan tidigare ...

Landstinget Västernorrland bedriver yrkesverksamhet som är i strid emot av Sveriges riksdag beslutat

2013-02-24 00:09 CET
Sveriges riksdags beslut skall efterlevas av alla landsting men inom Landstinget Väster...

Sveriges Regering och Sveriges Riksdag anmodas taga ansvar för Försäkringskassans agerande gentemot allmänheten

2013-02-19 22:27 CET
Gränsöverskridande vård och rättssäkerhet ligger varmt om allmänhetens hjärta, en "hjär...

Försäkringskassan och Socialdepartementet har gemensamt hittills vägrat besvara rättssäkerhetsfrågor av vikt för allmänheten, varför?

2013-02-19 09:20 CET
Försäkringskassans rättschef Eva Nordqvist och Socialdepartementets sakkunnig på gränsö...

Försäkringskassan och Förvaltningsrätten i Umeå spelade samma orättssäkra fiol emot allmänheten

2013-02-17 19:07 CET
Rättssäkerhet på området gränsöverskridande vård finns den? Hur kan det komma sig att F...

Försäkringskassan har hindrat privat given vård, vid gränsöverskridande vård inom EU/EES, över minst 10 år!

2013-02-16 23:36 CET
Gränsöverskridande vård; Hindra privat vård är EU-brott Försäkringskassan i strid emot...

Försäkringskassans generaldirektör och rättschef har att taga ansvar för rättsskandalen på området gränsöverskridande vård

2013-02-16 09:47 CET
Försäkringskassans rättschef Eva Nordqvist underlåter och undanhåller allmänheten av Sv...

Försäkringskassans ledning anmäls till Åklagarmyndigheten i Stockholm

2013-02-13 13:43 CET
Försäkringskassans ledning har det yttersta ansvaret för det som fortgått över tid inte...

Sveriges riksdag allmänheten kräver ansvarstagande och anklagar

2013-02-10 19:51 CET
Allmänheten Anklagar er i Sveriges riksdag, för via passivitet över tid, tillåtit att r...

Åklagarmyndigheten i Falun får skrivelse från Jerry Persson utifrån beslut som bestrides laglig het i

2013-02-06 13:23 CET
Rättssäkerhet ligger förhoppningsvis alla varmt om hjärtat, skall gälla lika för alla, ...