Pressmeddelanden

Så kan vi minska kväveläckaget från jordbruket

Så kan vi minska kväveläckaget från jordbruket

2017-10-12 08:00 CEST
Kväveläckage från gödselhanteringen i jordbruket är förenat med en rad miljö- och hälso...

HaV vill öka skyddet för ålgräs: "Viktigast förebygga skador på havets barnkammare"

HaV vill öka skyddet för ålgräs: "Viktigast förebygga skador på havets barnkammare"

2017-10-05 07:30 CEST
I Bohuslän har över 60 procent eller cirka 12 500 hektar ålgräs försvunnit sedan 1980-t...

WWF letar efter Årets Östersjöbonde

WWF letar efter Årets Östersjöbonde

2017-09-01 08:40 CEST
Nu ger sig WWF ut på jakt för att kora ”Årets Östersjöbonde 2018”. Utmärkelsen kommer a...

HaV:s generaldirektör om regeringens satsning: "Viktigt för att kunna möta hoten mot våra hav"

HaV:s generaldirektör om regeringens satsning: "Viktigt för att kunna möta hoten mot våra hav"

2017-08-29 16:45 CEST
Regeringen vill nästa år satsa ytterligare 600 miljoner kronor på rent hav, bland annat...

Nordic Light Hotel - Välj bort städning till förmån för Östersjön.

Nordic Light Hotel - Välj bort städning till förmån för Östersjön.

2017-06-20 13:29 CEST
Nu kan du som gäst välja bort städning till förmån för naturen på Nordic Light Hotel. ...

Ny HaV-rapport: De flesta ekosystemtjänster från svenska sötvatten är påverkade

Ny HaV-rapport: De flesta ekosystemtjänster från svenska sötvatten är påverkade

2017-05-16 07:30 CEST
Hur mår de ekosystemtjänster vi får från våra sötvatten? Sådär, enligt den bedömning s...

Bygg- och miljönämnden: Kritik mot energikrav på hus

2017-02-16 12:55 CET
Bygg- och miljönämnden anser att Boverkets förslag till nya energikrav för byggnader är...

Pressmeddelande inför bygg- och miljönämndens sammanträde

2016-12-15 10:18 CET
•Miljökontoret har genomfört ett tillsynsprojekt för att informera och motivera lantbru...

Skärpta utsläppskrav – ny rapport visar vad som händer med reningsverkens totala miljöpåverkan

2016-10-14 08:00 CEST
Sveriges reningsverk kan vänta sig skärpta utsläppskrav för att minska övergödningen av...

Bättre bedömning av miljötillståndet i svenska vatten med nya metoder

Bättre bedömning av miljötillståndet i svenska vatten med nya metoder

2016-10-10 11:06 CEST
Under fem år har ett trettiotal forskare arbetat i forskningssatsningen WATERS för att ...