Pressmeddelanden

Ett starkt år med god resultatutveckling

2021-02-26 08:00 CET
Willhems bokslutskommuniké januari-december 2020:

Strandskyddsdispens söks för äventyrslekplatsen

Strandskyddsdispens söks för äventyrslekplatsen

2021-02-25 13:15 CET
Efter Länsstyrelsensens beslut att strandskyddsdispens krävs för äventyrslekplatsen på ...

Kultur- och fritidsnämnden i korthet 24 februari

Kultur- och fritidsnämnden i korthet 24 februari

2021-02-25 09:28 CET
Kultur- och fritidsnämndens beslutade bland annat om rapport om stöd till spontanidrott...

Automation och nytt arbetssätt för ekonomiskt bistånd ger mer tid för socialt arbete

Automation och nytt arbetssätt för ekonomiskt bistånd ger mer tid för socialt arbete

2021-02-25 07:30 CET
Varje månad kommer det in mellan 1200-1400 ansökningar för ekonomiskt bistånd. Genom at...

Kort från barn- och ungdomsnämnden 24 februari

Kort från barn- och ungdomsnämnden 24 februari

2021-02-24 17:51 CET
Det här var några av de ärenden som barn- och ungdomsnämnden beslutade om på sitt samma...

Extern och intern granskning av vård- och trygghetsboende klar

Extern och intern granskning av vård- och trygghetsboende klar

2021-02-24 16:59 CET
De granskningar som initierades av vård- och omsorgsnämnden i juni 2020 är nu klara. Gr...

Beslut i korthet från stadsbyggnadsnämnden 24 februari

Beslut i korthet från stadsbyggnadsnämnden 24 februari

2021-02-24 15:38 CET
Vid dagens sammanträde beslutades om ett flertal bygglov, bland annat för flerbostadshu...

Beslut i korthet teknik- och fastighetsnämnden 24 februari

Beslut i korthet teknik- och fastighetsnämnden 24 februari

2021-02-24 13:31 CET
Upphandling för Stockfallets skola och ett boende för personer med funktionsnedsättning...