Pressmeddelanden

Swedish home education leader goes into political exile: ”The dangers for the family were too great.”

2012-03-01 08:07 CET
After years of intensified threats from the local government of Uppsala, the President ...

ROHUS ordförande går i politisk exil: ”Riskerna för familjen i Sverige var för stora”

2012-02-12 16:19 CET
Efter flera års allt intensivare hotelser och trakasserier från Uppsala kommun med vite...

Den nya skollagen tvingar hemundervisande familjer i exil – socialanmälningar och extrema viten

2012-01-19 12:16 CET
Kommunernas tolkning av den nya skollagen om hemundervisning framträder nu tydligt. Erk...