Pressmeddelanden

Sveriges Regering Hur hanteras rättssäker rättstillämpning inom DO?

2012-01-22 03:25 CET
DO har ansvar! Ledningens ansvar, men tager DO ansvar? 3 § Myndighetens ledning an...

MAKTKORRUPTION

2010-10-17 10:16 CEST

Sveriges vårdkonsumenter förhindras EU-rättigheter

Sveriges vårdkonsumenter förhindras EU-rättigheter

2010-05-15 01:45 CEST
Demokrati och rättsäkerhet är av stor vikt. Sverige som setts av övriga världen som en ...