Pressmeddelanden

Sex ljusbågsrisker och hur du skyddar dig mot dem

Sex ljusbågsrisker och hur du skyddar dig mot dem

2021-12-02 09:00 CET
Ljusbågar är en verklig fara i kraftdistributionen, både i byggnader och infrastruktur,...

Lunar (som förvärvade Lendify tidigare i år) inleder samarbete med techbolaget Dignisia med fokus på förfallna fordringar.

Lunar (som förvärvade Lendify tidigare i år) inleder samarbete med techbolaget Dignisia med fokus på förfallna fordringar.

2021-11-30 08:18 CET
Lunar (som förvärvade Lendify tidigare i år) inleder samarbete med techbolaget Dignisia...

Räkna med fler attacker mot Linux-baserade system

Räkna med fler attacker mot Linux-baserade system

2021-11-30 08:10 CET
Under 2021 har Sophos säkerhetsexperter identifierat ett flertal nya hot mot Linux-syst...

MSB släpper rapport om hoten mot digitala leveranskedjor

MSB släpper rapport om hoten mot digitala leveranskedjor

2021-11-30 07:30 CET
Misstag, angrepp, systemfel och naturhändelser kan leda till allvarliga incidenter i di...

Hur gör vi det möjligt för deltagare i daglig verksamhet att synas i sociala medier?

Hur gör vi det möjligt för deltagare i daglig verksamhet att synas i sociala medier?

2021-11-29 09:30 CET
Nämnden för funktionsstöd har beslutat att göra ett försök och undersöka möjligheterna ...

Check Point Software identifierar sårbarhet i chip som finns i 37 % av världens mobiltelefoner

Check Point Software identifierar sårbarhet i chip som finns i 37 % av världens mobiltelefoner

2021-11-26 11:20 CET
Check Point Software Technologies har identifierat säkerhetsbrister i ett chip som till...

Ny podd ger röst åt visselblåsare och visar hur klimatet för visselblåsning ser ut i Sverige idag

2021-11-25 14:46 CET
Ny podd ger röst åt visselblåsare och visar hur klimatet för visselblåsning ser ut i Sv...

Hälften av svenska arbetsplatser ger otillräcklig utbildning i cybersäkerhet

Hälften av svenska arbetsplatser ger otillräcklig utbildning i cybersäkerhet

2021-11-24 13:00 CET
Trend Micro presenterar nu resultatet av en undersökning av svenska företags användande...