Kontaktpersoner

Gunnar Lenman

Gunnar Lenman

2019-07-02 20:35 CEST

Christopher Ahlström

Christopher Ahlström

2019-05-23 09:05 CEST

Eva Bernard

Eva Bernard

2019-05-06 15:50 CEST

Christian Ziese

Christian Ziese

2019-03-28 14:01 CET

Anders Bjernulf

Anders Bjernulf

2019-03-28 10:12 CET

Henrik Älverdal

Henrik Älverdal

2019-03-28 09:50 CET

Rony Forsberg

Rony Forsberg

2019-03-28 09:49 CET

Anders Ulsøe

Anders Ulsøe

2019-01-03 08:00 CET

Malin Persson

Malin Persson

2018-12-03 15:00 CET

Malin Persson, vd Sonat

Janni Umeland

Janni Umeland

2018-11-19 10:28 CET

Kontakt för Innovatum Startup.