Kontaktpersoner

Björn Lycklig Wallgren

2021-05-20 11:17 CEST

Sara Taflin

Sara Taflin

2021-03-19 16:41 CET

Anna Blixt

2021-03-19 09:13 CET

Mari Lundqvist

Mari Lundqvist

2021-03-15 14:15 CET

André Johansson

André Johansson

2021-03-14 22:27 CET

André ansvarar för Connect Sverige Region Syd vilket utgör Skåne och till viss del Blek...

Johanna Messer

Johanna Messer

2021-03-09 16:36 CET

Rickard Johannisson

2021-02-19 15:29 CET

Maria Tengner

Maria Tengner

2021-02-08 12:49 CET

Maria ansvarar för vår yrkeshögskoleverksamhet och ingår i ledningsgruppen på INSU.

Frida Åsbrink

Frida Åsbrink

2021-02-03 13:28 CET

Sofia Regestad

Sofia Regestad

2021-01-28 09:00 CET