Evenemang

Vilka journalhandlingar får kastas - När och Hur?

2009-03-23 14:04 CET

Genom patientdatalagen (2008:355), som trädde i kraft den 1 juli 2008 har nya bestämmel...

Tid: 2009-04-22, 09:3015:00 CEST
Plats: Lidingö Stadshus, Lidingö centrum

Är det verkligen strafffbart att förskriva p-piller till barn?

2009-04-24 10:55 CEST

Med bakgrund av den debatt som blommat upp kring förskrivning av p-piller till barn und...

Tid: 2009-05-08, 09:3016:00 CEST
Plats: Läkarförbundets konferens, Stockholm

Advokat Per E Samuelsson berättar om förhörsteknik i praktiken

Advokat Per E Samuelsson berättar om förhörsteknik i praktiken

2009-05-12 17:11 CEST

Vid två parallella föreläsningar diskuteras förhörsteknik i praktiken respektive förenk...

Tid: 2009-05-13, 16:0020:00 CEST
Plats: Summit, Grev Turegatan, Stockholm. Efterföljande mingel.

Vad svarar du som vårdlärare på medicinrättsliga frågor?

2009-04-16 16:01 CEST

Det medicinrättsliga regelverket är omfattande med skyldigheter och rättigheter blandad...

Tid: 2009-06-01, 10:0015:00 CEST
Plats: Stockholm

Medicinrättsliga Seminariedagarna 2009!

2009-06-03 16:33 CEST

Den 29-30 oktober äger de Medicinrättsliga Seminariedagarna rum i Stockholm. I år finns...

Tid: 2009-06-03 16:15 CEST
Plats: Läkaresällskapets lokaler i Stockholm. Klara Östra Kyrkogata 10.

Informationssäkerhet i hälso- och sjukvårdens IT-system - FÖRDJUPNING

2009-04-15 18:19 CEST

Institutet för Medicinsk Rätt erbjuder i samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan en e...

Tid: 2009-06-102009-06-12
Plats: Fågelbrohus, Värmdö, Stockholm

Vad skall dokumenteras vid tvångspsykiatrisk vård?

2009-04-16 15:46 CEST

Extrainsatt kurs på grund av de brister som Socialstyrelsen uppmärksammat kring dokumen...

Tid: 2009-06-15, 09:3015:00 CEST
Plats: Lidingö Stadshus, Lidingö - Stockholm

De idéburnas dag i Almedalen - 29 juni

2009-06-24 08:13 CEST

En dag full med seminarier som handlar om ideell och idéburen sektor.

Tid: 2009-06-29 00:00 CEST
Plats: Hästgatan 1 vid Donners Plats i Visby (Vårdförbundets gård)

FöretagarFörbundet och Skattebetalarna i Almedalen: Sveriges företag behöver rättssäkra skatter

2009-06-18 10:28 CEST

Under Almedalsveckan 2009 vill FöretagarFörbundet och Skattebetalarnas Förening väcka i...

Tid: 2009-06-30, 10:3012:00 CEST
Plats: Sävesalen, Gotlands museum, Mellangatan 19, Visby. Efter seminariet bjuder vi på mingel.

Säkerhet i vården och behandlingen av barn, unga och missbrukare m.fl

2009-06-30 14:36 CEST

Frågor om rättssäkerheten vid vård och behandling enligt bl.a. LVU och LVM har i dagarn...

Tid: 2009-08-10, 10:0015:00 CEST
Plats: Lidingö Stadshus, Stockholmsvägen 50, Lidingö