Pressmeddelanden

Scandinavian Biopharma fortsätter traditionen att donera mat till barnhem i Grand Popo, Benin!

Scandinavian Biopharma fortsätter traditionen att donera mat till barnhem i Grand Popo, Benin!

2022-01-26 08:00 CET
Under flera år har vi stöttat barnhemmen i Grand Popo genom att donera mat, medicin och...

Scandinavian Biopharma continuous the tradition of donating food to orphanages in Grand Popo, Benin!

Scandinavian Biopharma continuous the tradition of donating food to orphanages in Grand Popo, Benin!

2022-01-26 08:00 CET
For several years we have supported the orphanages in Grand Popo by donating food, medi...

Scandinavian Biopharma’s expansion requires expanded premises

Scandinavian Biopharma’s expansion requires expanded premises

2022-01-25 08:07 CET
We are expanding the business so much that we need larger premises. During the pandemic...

Scandinavian Biopharmas expansion kräver utökade lokaler

Scandinavian Biopharmas expansion kräver utökade lokaler

2022-01-25 07:52 CET
Scandinavian Biopharma expanderar verksamheten så mycket så de behöver större lokaler. ...

Capio stöttar upp i dos 3-vaccinering mot covid-19

Capio stöttar upp i dos 3-vaccinering mot covid-19

2022-01-24 11:38 CET
Capio har fått i uppdrag av Region Stockholm att stötta upp med vaccination med dos 3 m...

Pressmeddelande: Socialtjänsten är ingen uttagsautomat

Pressmeddelande: Socialtjänsten är ingen uttagsautomat

2022-01-20 12:16 CET
Politiker hävdar ofta att ekonomiskt bistånd är enkelt att få – som en uttagsautomat. F...

Uppföljningsdata efter fem år visar att Pfizers VYNDAQEL minskade risken för dödlighet av alla orsaker med 41% bland patienter med transtyretin amyloid kardiomyopati

2022-01-20 07:00 CET
En post-hoc interimsanalys visar att behandling med VYNDAQEL gav en kliniskt signifikan...

Insamling av stora mängder data riskerar tränga undan det omätbara

Insamling av stora mängder data riskerar tränga undan det omätbara

2022-01-19 10:56 CET
Svenska Läkaresällskapet (SLS) är positivt till förslaget om att patientregistret utvid...