Pressmeddelanden

Ny bok - Vingslag över Haga

Ny bok - Vingslag över Haga

2019-01-18 14:39 CET
Sju författare berättar i den nya boken Vingslag över Haga om Hagaparkens skiftande his...

Trängsel får majsen att aktivera försvaret, och doftsignaler får plantor på håll att göra likadant

Trängsel får majsen att aktivera försvaret, och doftsignaler får plantor på håll att göra likadant

2019-01-17 12:56 CET
En majsplanta som kommer i kontakt med plantor intill skickar ut luftburna signaler som...

Klimatsmart företagsledning i fokus på Alnarpskonferensen 2019

Klimatsmart företagsledning i fokus på Alnarpskonferensen 2019

2019-01-17 11:10 CET
Går det att öka vinsten i företaget samtidigt som man minskar klimatpåverkan? Hur jobba...

Insekter kan vara bra mat, men produktionen måste också vara miljömässigt hållbar

Insekter kan vara bra mat, men produktionen måste också vara miljömässigt hållbar

2019-01-14 17:15 CET
Insekter kan bli ett miljömässigt hållbart proteintillskott för både människor och djur...

Storsatsning på skogsforskning vid SLU

Storsatsning på skogsforskning vid SLU

2019-01-14 12:02 CET
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse satsar under en tioårsperiod 100 miljoner kronor p...

Gallrad ungskog kan bli en viktig energiråvara lokalt

Gallrad ungskog kan bli en viktig energiråvara lokalt

2019-01-14 09:59 CET
Med dagens marknadsläge, och ny effektiv drivningsteknik, skulle gallring av unga, täta...

Låt pellets öka klimatnyttan – och bevara mysfaktorn

Låt pellets öka klimatnyttan – och bevara mysfaktorn

2019-01-02 07:30 CET
I Sverige finns det nästan lika många öppna spisar och kaminer som småhus. Det som lock...

Om ett träd faller i en skog, kan det lyfta sig uppåt?

Om ett träd faller i en skog, kan det lyfta sig uppåt?

2018-12-27 10:42 CET
Bernard Wessels visar i sin avhandling att träd som inte kan uppleva etylensignaler har...

Osäkert om skogens tillväxt ökar i ett varmare klimat

Osäkert om skogens tillväxt ökar i ett varmare klimat

2018-12-20 08:34 CET
Kan ett varmare klimat leda till en långsiktigt ökad tillväxt i svensk barrskog, och dä...

Maria Knutson Wedel föreslås bli ny SLU-rektor

Maria Knutson Wedel föreslås bli ny SLU-rektor

2018-12-18 14:23 CET
Maria Knutson Wedel föreslås av styrelsen för SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, bli n...