Pressmeddelanden

Commission fails on Europe's largest renewable energy source – again!

Commission fails on Europe's largest renewable energy source – again!

2022-05-20 11:06 CEST
The European Commission, once again, demonstrates its opposition to bioenergy solutions...

Barrträd anpassar sig för att förbli gröna vintertid

Barrträd anpassar sig för att förbli gröna vintertid

2022-05-19 13:37 CEST
Pushan Bag, Umeå Plant Science Centre, visar i sin avhandling att barrträd har utveckla...

EU-kommissionen missar Europas största förnybara energislag – igen!

EU-kommissionen missar Europas största förnybara energislag – igen!

2022-05-19 12:02 CEST
EU vill snabbt bli oberoende av ryska fossila bränslen för att strypa flödet av pengar ...

EU-parlamentet undergräver den svenska energi- och klimatpolitiken

EU-parlamentet undergräver den svenska energi- och klimatpolitiken

2022-05-18 14:10 CEST
– Ställningstagandet i EU-parlamentets miljöutskott strider mot den politik som nu behö...

Arealen ekologiskt brukad mark minskar

Arealen ekologiskt brukad mark minskar

2022-05-17 08:20 CEST
2021 minskade den ekologiskt brukade jordbruksmarken med 3 900 hektar eller knappt 1 pr...

Ny metod mäter skogsbrukets påverkan på biologisk mångfald

Ny metod mäter skogsbrukets påverkan på biologisk mångfald

2022-05-16 09:11 CEST
Forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet har tillsammans med SLU har tagit fram en kon...

Rekordsnabb omarrondering i Stumsnäs

Rekordsnabb omarrondering i Stumsnäs

2022-05-13 07:30 CEST
I Stumsnäs, Rättviks kommun, är nu omarronderingen avslutad. Lantmäteriet har på tre år...

Pressvisning inför Trädfesten i Kungsparken

Pressvisning inför Trädfesten i Kungsparken

2022-05-11 07:00 CEST
Pressen hälsas välkommen på en förhandsvisning och information om Trädfesten på fredag ...

Verktyg för att rädda biologisk mångfald

Verktyg för att rädda biologisk mångfald

2022-05-11 07:00 CEST
Forskare vid Högskolan i Skövde har tagit fram en indikator som visar hur bra ett lands...