Pressmeddelanden

Ulrik Svensson ny ledamot i styrelsen för SJ AB

Ulrik Svensson ny ledamot i styrelsen för SJ AB

2021-04-28 14:41 CEST
Vid dagens årsstämma valdes Ulrik Svensson in som ny ledamot i styrelsen för SJ AB.

Fortsatt lågt resande och nöjdare SJ-kunder

Fortsatt lågt resande och nöjdare SJ-kunder

2021-04-28 09:40 CEST
Resandet under årets första kvartal har legat på en fortsatt låg nivå med en förordning...

Ny uppföljning: Tåget snabbare än bilen från Östra Mellansveriges samtliga nodstäder till Stockholm

Ny uppföljning: Tåget snabbare än bilen från Östra Mellansveriges samtliga nodstäder till Stockholm

2021-04-28 09:05 CEST
-För att vi ska nå våra klimatmål behöver vi ha korta restider med tåg som gör att folk...

Återhämtning med ökade volymer i slutet av kvartalet

Återhämtning med ökade volymer i slutet av kvartalet

2021-04-28 08:30 CEST
Green Cargo gör ett svagt inledande kvartal främst orsakat av utmanande vinterförhållan...

Godsvolymerna ökar i Göteborgs hamn

Godsvolymerna ökar i Göteborgs hamn

2021-04-28 07:20 CEST
Godsvolymerna fortsätter att öka i Göteborgs hamn i flertalet segment. Detta trots covi...

Stora vinster med samverkan kring CCS

Stora vinster med samverkan kring CCS

2021-04-27 07:20 CEST
Genom samverkan kan Göteborgsregionens företag nå klimatmålen snabbare, men det kommer ...

Region Stockholm: Välkomnar att regeringen börjat samtala om Oslo-Stockholm.

Region Stockholm: Välkomnar att regeringen börjat samtala om Oslo-Stockholm.

2021-04-26 09:51 CEST
Hemming (C): Region Stockholm välkomnar att Sveriges regering nu tar emot Norges utsträ...

Green Cargo och SSAB i förnyat treårsavtal

Green Cargo och SSAB i förnyat treårsavtal

2021-04-26 08:00 CEST
SSAB och Green Cargo fortsätter sitt samarbete gällande de årliga transporterna om cirk...

Otillräcklig ram för investeringar och underhåll

Otillräcklig ram för investeringar och underhåll

2021-04-23 08:32 CEST
Tågföretagen välkomnar infrastrukturpropositionen och den ökade finansiella ramen för f...