Pressmeddelanden

​Högre krav på företags hållbarhetskommunikation ska stärka konsumentförtroende

​Högre krav på företags hållbarhetskommunikation ska stärka konsumentförtroende

2019-09-19 08:47 CEST
Nu uppdateras riktlinjerna för ansvarsfull marknadsföring inom områdena alkohol, livsme...

Klätterservice utvecklar verksamheten inom vattenkraft

Klätterservice utvecklar verksamheten inom vattenkraft

2019-09-18 13:50 CEST
Klätterservice utvecklar projektkontoret i Östersund med nya platschefen Alexander Sela...

Newsec Property Outlook Autumn 2019: vad är framtidsutsikten för handelsfastigheter?

Newsec Property Outlook Autumn 2019: vad är framtidsutsikten för handelsfastigheter?

2019-09-18 07:00 CEST
I den senaste utgåvan av Newsec Property Outlook som lanseras idag tar Newsec temperatu...

KONJUNKTUREN VÄXLAR NER – SVAG KRONKURS ÖKAR OSÄKERHETEN

KONJUNKTUREN VÄXLAR NER – SVAG KRONKURS ÖKAR OSÄKERHETEN

2019-09-17 07:45 CEST
Färsk rapport: Kemiindustrin visar svagare tillväxttakt Den svenska kemibranschen, s...

Attraktivare skogsarbete med spelteknik

Attraktivare skogsarbete med spelteknik

2019-09-17 07:45 CEST
Skogsbruket hotas av brist på maskinförare inom en nära framtid. För att motverka det k...

​ Stabil underhållsvolym när bostadsbyggandet viker

​ Stabil underhållsvolym när bostadsbyggandet viker

2019-09-16 09:00 CEST
NAVET Analytics fastighetspanel intervjuas två gånger om året. I fastighetspanelen ingå...

Mannen tar plats i köket när fulmaten blir fin

Mannen tar plats i köket när fulmaten blir fin

2019-09-13 14:30 CEST
Historiskt sett har kvinnan ansvarat för matlagningen i vardagen och männen har mest äg...

Janssen kommenterar förvaltningsrättens beslut om DARZALEX® i kombination med bortezomib och dexametason för patienter med multipelt myelom

2019-09-13 08:00 CEST
Stockholm, 13 september. Janssen beklagar att förvaltningsrätten har avslagit företaget...

Internationellt hållbarhetspris till Lantmäteriets projekt i Bosnien och Hercegovina

2019-09-12 07:00 CEST
Det internationella hållbarhetspriset Energy Globe Award tilldelas Lantmäteriets CILAP-...