Pressmeddelanden

​Ny kartläggning av mikroplaster i Östersjön

​Ny kartläggning av mikroplaster i Östersjön

2020-12-16 08:00 CET
Över hälften av den mikroplast som finns i Östersjön transporteras dit via dagvatten oc...

​Nytt kommunalt bolag för vatten, avlopp och avfall

​Nytt kommunalt bolag för vatten, avlopp och avfall

2020-12-14 08:30 CET
Härryda Vatten och Avfall AB heter det nya, kommunala bolag som från och med 1 januari ...

Gröna tak löser dagvattenproblematik

Gröna tak löser dagvattenproblematik

2020-12-14 07:29 CET
​Ett vanligt bekymmer i städer idag är att regnvatten inte kan rinna undan, vilket över...

FVB projekterar fjärrvärmeledning mellan Gävle och Sandviken

FVB projekterar fjärrvärmeledning mellan Gävle och Sandviken

2020-12-08 14:54 CET
FVB har vunnit konkurrensutsättningen för projektering och projekteringsledning i samve...

Syrefattigt vatten från dagvattendamm orsakade fiskdöden i Råån

Syrefattigt vatten från dagvattendamm orsakade fiskdöden i Råån

2020-12-08 08:35 CET
​Fiskdöden som inträffade i Råån 2019 och 2020 bedöms ha orsakats av syrefattigt vatten...

Lägre koldioxidutsläpp med grön betong

Lägre koldioxidutsläpp med grön betong

2020-12-02 13:00 CET
MittSverige Vatten & Avfall använder grön betong i arbetet med en ny ventilkammare ...

Nödvändiga kemikalier till dricksvattenförsörjningen säkerställs

Nödvändiga kemikalier till dricksvattenförsörjningen säkerställs

2020-12-02 12:30 CET
​Livsmedelsverket fick under våren 2020 i uppdrag av Näringsdepartementet att finna lös...

Värnamobaserade Proton Group förvärvar Teknikrör i Kinna AB samt  Gunnar Hansson Svetsteknik AB

Värnamobaserade Proton Group förvärvar Teknikrör i Kinna AB samt Gunnar Hansson Svetsteknik AB

2020-12-01 14:57 CET
Bolagen ingår i ett nytt, femte, affärsområde hos Proton: Proton Structure. Teknikrör i...

Diklofenak spårat i många svenska vatten - sluta sälj receptfritt

Diklofenak spårat i många svenska vatten - sluta sälj receptfritt

2020-12-01 06:00 CET
Ny rapport visar problemen med läkemedelsrester i vattenmiljöer. På 18 platser i landet...

Provta avloppsvattnet för covid-19

Provta avloppsvattnet för covid-19

2020-12-01 03:00 CET
Ventim har lämpliga provtagare från MAXX för provtagning av avloppsvatten. För testning...