Skip to main content

Året som gått

Nyhet   •   Dec 15, 2017 15:15 CET

Hösten har gått i ett rasande tempo och i tisdags hade vi Tågoperatörernas Höstmöte inklusive julmingel. De som tagit sig till mötet i snålblåsten fick uppdateringar om vad som pågår inom Tågoperatörerna och rapporter från fokusgrupperna. Ordförande Crister Fritzson och vd Björn Westerberg tog avstamp i stämningarna i politiken efter att remisstiden gått ut för Trafikverkets förslag till Nationell plan. Förhoppningsvis kommer slutligt besked om upplägg kring nya stambanor under början av 2018. Crister berättade också hur arbetet med ordförandeskapet i CER utvecklas för närvarande, där transparens, styrning och branschens konkurrenskraft står i centrum. Respektive fokusgrupps ordförande redogjorde därefter för årets aktiviteter. Det är onekligen mycket som pågår och en hel del förbättringar som branschföreningen bidrar till både genom kansliets egna resurser men även medlemmarnas insatser där de bidrar i ett flertal processer kring framtida ramverk. Många av de kvardröjande diskussionerna kretsade kring Nationella planen, höghastighetsbanan och inte minst den stora underhållsskulden på 36 miljarder, där avbetalning inte ens adresseras i Trafikverkets förslag. Det konstaterades också att finansiering av ERTMS-ombordutrustning till cirka 50 procent tycks finnas med i diskussionen och att det är viktigt att i det sammanhanget också analysera vad som är infrastruktur som flyttas in i loken och vad som är nyttor som tågoperatörerna investerar i.

Beslutet om att Tågdok ska uppdateras, som är branschens gemensamma säkerhetsföreskrifter, förmedlades också på mötet. Tågdok förvaltas av Tågoperatörerna och där ingår även regelverket kring lastsäkring som vi arbetat med att uppdatera sen i juni 2017. Uppdateringen hanteras av fokusgrupp Trafiksäkerhet.

Snart är det dags för välförtjänt julledighet. Därför blir det nu paus för vårt nyhetsbrev till januari 2018. Passa gärna på att i mellantiden besöka vår webb där alla våra nyhetsbrev finns publicerade och uppdatera er på vad som förevarit under 2017. Vad framtiden innehåller är ju ofta kopplat till historien...

Nedan ett axplock av media från sista veckan. Noterar debattinlägg om Helsingborg-Helsingör-förbindelsen, blir intressant följa kommande diskussion om planeringen av en ytterligare tågförbindelse till Danmark.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy