Gå direkt till innehåll
​Tallink Grupps publicerar delårsrapport för 2020 - statligt stöd och lägre driftskostnader påverkar resultatet

Pressmeddelande -

​Tallink Grupps publicerar delårsrapport för 2020 - statligt stöd och lägre driftskostnader påverkar resultatet

Tallink Grupp har idag publicerat sitt finansiella resultat för andra kvartalet 2020, ett kvartal som påverkats avsevärt av den globala Covid-19-pandemin.

Passagerar- och fraktstatistiken för kvartalet, som publicerades redan i början av juli, visade en minskning med 85% i passagerarantal jämfört med samma kvartal 2019 och en minskning med 13% i antalet transporterade fraktenheter jämfört med samma tid förra året. Detta på grund av att ett flertal rutter pausats under större delen av kvartalet. Med hälften av företagets flotta tagen ur trafik under april och maj, reserestriktioner på alla företagets hemmamarknader under större delen av kvartalet och en viss återgång till normal trafik endast i juni, minskade passagerarantalet med 99 % på företagets rutt Lettland-Sverige, 97% på rutterna Estland-Sverige, 93% på rutterna Finland-Sverige och 77% på linjerna Estland-Finland. Den halva av företagets flotta som varit kvar i trafik har primärt transporterat gods under större delen av kvartalet.

Mot bakgrund av dessa förändringar och de aldrig tidigare skådade minskningarna i passagerarvolymer, är de totala intäkterna under andra kvartalet 2020 bättre än väntat, 65 miljoner euro vilket är en minskning med 75% jämfört med samma period 2019 (256 miljoner euro). De största orsakerna till det totala intäktsfallet var minskningen med 82% inom segmentet butiks- och restaurangförsäljning under kvartalet, följt av en minskning av biljettintäkter med 81%, en minskning av fraktförsäljningen med 29% och en minskning av försäljning inom hotellverksamheten med 96%.

EBITDA för andra kvartalet 2020 var 2,4 miljoner euro (51 miljoner euro under andra kvartalet 2019) och den totala förlusten före skatt 27,4 miljoner euro (vinst före skatt på 23 miljoner euro under andra kvartalet 2019).

Trots att företagets intäkter minskade med totalt 75% under kvartalet så har stram kostnadskontroll, snabba åtgärder för att minska driftskostnaderna och statligt stöd från hemmamarknaderna gjort att även koncernens försäljningskostnader minskade med 56 % under kvartalet, vilket bidragit till att minska den totala förlusten för kvartalet.

Under kvartalet minskade dessutom de totala personalkostnaderna med 30 miljoner euro, varav merparten bestod av minskad arbetstid för besättningarna och därmed också längre lönekostnader, samt de olika stöd som införts av regeringarna på de olika hemmamarknaderna.

Resultatet för kvartalet inkluderar också engångskostnader på 1,9 miljoner euro för uppsägningar. De positiva effekterna av uppsägningarna på det finansiella resultatet kommer troligen att synas under det fjärde kvartalet.

Trots minskade och begränsade investeringar uppgick investeringarna under kvartalet till 14 miljoner euro, inklusive förvärvet av det nya ro-pax-fartyget Sailor, dockning och tekniskt underhåll på Silja Serenade och öppnandet av de första fyra Burger King-restaurangerna i Estland.

”Andra kvartalet 2020 var en helt ofattbar period inte bara i vårt företags historia, utan för hela världen, på grund av Coronapandemin. Turistnäringen var den bransch som drabbades av pandemin först och hårdast, så de resultat vi idag rapporterar kommer inte att överraska någon. Med tanke på hur de senaste fem månaderna varit är resultatet för vårt andra kvartal till och med marginellt bättre än vi förväntat oss, men det är naturligtvis inte det resultat vi trodde att vi skulle rapportera när vi planerade och budgeterade för 2020”, säger Paavo Nõgene, VD Tallink Grupp.

”Under det andra kvartalet har vi planerat för och implementerat ett antal nya och tillfälliga rutter som har tagits emot mycket väl av våra kunder. Den snabbhet, flexibilitet och beslutsamhet som alla våra företag på de olika marknaderna har visat under den här tiden ger oss en stark konkurrensfördel för det tredje kvartalet.

”Just nu är vi oerhört fokuserade på att göra sommarsäsongens två månader så framgångsrika som möjligt under rådande omständigheter, och att planera för höst- och vintermånaderna utifrån olika scenarier. Vi är flexibla, fokuserade och står redo för alla möjligheter så fort som situationen kring Coronaviruset och nationella regler och förordningar förändras.

För mer information vänligen kontakta: Marcus Risberg, vd Tallink Silja AB, 070 623 33 32

Ämnen

Taggar


Tallink Silja AB är Östersjöns ledande leverantör av passagerar- och frakttransporter och ingår i Tallink Grupp-koncernen. Tallink Grupp äger 14 fartyg och är verksamt under varumärkena Tallink och Silja Line på sju olika rutter och driver även fyra hotell - 3 i Tallinn och 1 i Riga. Tallink Grupp sysselsätter över 7 400 personer i sex länder. Under 2018 reste 9.8 miljoner passagerare med fartygen och rederiet transporterade närmare 385 000 fraktenheter. AS Tallink Grupp är noterat på Tallinnbörsen sedan 2005 och på Nasdaq Helsingfors sedan 2018.

Presskontakt

Erika Janson

Erika Janson

Presskontakt Kommunikationschef Tallink Silja Extern kommunikation, press och samhällskontakter. 0709901999