Skip to main content

Taggar

Rökfritt Sverige 2025

tobakspolitik

tobaksindustrin

tankesmedjan-tobaksfakta

Inga extra resurser för information till allmänheten om rökfria utemiljöer

Inga extra resurser för information till allmänheten om rökfria utemiljöer

Nyheter   •   Apr 03, 2019 08:38 CEST

Den första juli blir det rökfritt på lekplatser, uteserveringar och andra allmänna platser utomhus. En viktig faktor för ett lyckat genomförande är att allmänheten har fått information – men Folkhälsomyndigheten har inga medel avsatta för information om den nya lagen. Saknas kunskap och förståelse om varför reglerna införs, riskerar lagstiftning att inte få den efterlevnad som behövs.

Cigaretter – designade för att öka beroende

Cigaretter – designade för att öka beroende

Nyheter   •   Jan 29, 2019 15:12 CET

Ammoniak, socker, kakao och levulinsyra är några tillsatser i cigaretter som gör dem farligare, mer beroendeframkallande – och mer dödliga än tidigare.

Rökning ojämlikt hälsoproblem

Rökning ojämlikt hälsoproblem

Nyheter   •   Jan 25, 2019 15:07 CET

Det finns stora skillnader när det gäller rökvanor i samhället utifrån faktorer som till exempel kön, utbildning, härkomst och psykisk ohälsa. De som har det svårast i livet röker mest. De drabbas också på sikt mer av rökningens negativa konsekvenser än människor som mår bättre och har ork att göra mer hälsosamma val i sin vardag.

”Skrämmande – men inget nytt att rökningen kostar”

”Skrämmande – men inget nytt att rökningen kostar”

Nyheter   •   Jan 22, 2019 14:53 CET

De åtta riksdagspartierna och Feministiskt initiativ har fått svara på hur de ser på de nya uppgifterna att samhällets kostnader för rökning är minst 75 miljarder kronor per år. Det är mer än dubbelt så mycket som man tidigare har beräknat och lika mycket som kostnaderna för hela utbildningsväsendet.

Rökningen mer än dubbelt så dyr än tidigare uppskattningar

Rökningen mer än dubbelt så dyr än tidigare uppskattningar

Nyheter   •   Jan 22, 2019 14:53 CET

Det är idag allmänt rökningens konsekvenser kostar samhället enorma belopp. – Man pratade tidigare om 31,5 miljarder kronor, men nya uppskattningar tyder på att den siffran är alldeles för låg. Vi borde i stället räkna med som lägst 75 miljarder. Det säger Hans Gilljam, seniorprofessor i folkhälsovetenskap på Karolinska institutet, KI.

Riksdagen tog ny tobakslag

Riksdagen tog ny tobakslag

Nyheter   •   Dec 12, 2018 17:14 CET

Sveriges riksdag har klubbat igenom en ny tobakslag. Det blir förbjudet att röka på uteserveringar, tillståndsplikt på tobaksförsäljning införs och snusförpackningar måste innehålla minst 20 portioner. Det är några av förändringarna som träder i kraft 1 juli 2019.

Svårt med förtroendet för förtroendevalda som sätter tobaksindustrin före barnen

Nyheter   •   Apr 05, 2018 08:36 CEST

Regeringens förslag om ny tobakslag är, liksom riksdagens behandling av förslaget, tydligt märkt av tobakstillverkarnas särintressen. Denna påverkan på folkhälsopolitiken innebär ett brott mot innebörden i såväl barnkonventionen som tobakskonventionen. Det skriver företrädare för Tobaksfakta – oberoende tankesmedja i ett öppet brev till regering och riksdag.

Tobaksfakta om regeringsombildningen: Risk att tappa styrfart i tobaksarbetet

Nyheter   •   Jul 31, 2017 12:24 CEST

​Tobaksfakta ser med oro på att folkhälsofrågorna på socialdepartementet nu tas över av en minister som även har två andra tunga ansvarsområden. – Vi får inte tappa styrfart i tobaksarbetet, säger Tobaksfaktas tobakspolitiska expert Margaretha Haglund.

20-tal cigarettmärken har nu varningsbilder

Nyheter   •   Dec 12, 2016 10:33 CET

Minst 20 cigarettmärken på den svenska marknaden har nu varningsbilder på paketen. Det visar en medlemstävling som Smart Ungdom genomfört samt övrig rapportering till Tobaksfakta. Om fem månader får cigarettpaket utan varningsbilder inte längre säljas.

Sveriges feministiska regering bör driva genderfrågan på COP7 i Indien

Nyheter   •   Nov 04, 2016 16:12 CET

På måndag inleds den sjunde partskonferensen för de 180 länder som har ratificerat den internationella tobakskonventionen, 7-12 november i Delhi i Indien. Inför COP7 riktar Tobaksfakta – oberoende tankesmedja – och KSAN (Kvinnoorganisationernas samarbetsråd i alkohol- och narkotikafrågor) en uppmaning till den svenska regeringen: Driv frågan om hur länder ska genderanpassa tobaksarbetet!

Varningsbilder nu på ett 10-tal svenska cigarettmärken

Nyheter   •   Okt 31, 2016 09:01 CET

Cigarettpaket med varningsbilder börjar nu bli allt vanligare på svenska försäljningsställen runt om i landet och allt fler cigarettmärken säljs med denna nya typ av hälsovarningar. Om ytterligare ett halvår, 20 maj 2017, får paket utan varningsbilder inte längre säljas. Varningsbilder gör tobaksprodukter kinder attraktiva för barn och underlättar for vuxna rökare som vill sluta.

Tobaksfakta ska informera om nya tobakslagen

Nyheter   •   Sep 15, 2016 08:49 CEST

​I höst och vinter kommer Tobaksfakta – oberoende tankesmedja – att satsa extra på information om Sveriges nya tobaksregler. Tobaksfakta har fått medel från Folkhälsomyndigheten till ett informationsprojekt som ska bidra till att öka allmänhetens medvetenhet om viktiga nyheter i tobakslagen. Det handlar bland annat om cigarettpaket med stora varningsbilder och förbud mot smaktillsatser i tobak.

Nu börjar varningsbilderna på tobak synas i svenska butiker

Nyheter   •   Sep 05, 2016 11:22 CEST

​Nu börjar cigarettpaket med varningsbilder på dyka upp på hyllorna i svenska butiker. Cigarettpaketens nya utseende är en följd av de förändringar i tobakslagen som började gälla 20 maj i år. Förändringarna följer EU:s nya tobaksproduktdirektiv och samma varningsbilder kommer nu på cigarettpaketen i hela EU.

Nytt material från Tobaksfakta om hur e-cigaretter bör lagregleras för att skydda våra barn

Nyheter   •   Apr 20, 2016 10:51 CEST

​De nuvarande lagförslagen om e-cigaretter räcker inte för att skydda våra barn och konsumenternas hälsa. Det anser Tobaksfakta – oberoende tankesmedja – som därför tagit fram ​ett nytt underlag om vilka ytterligare regler och insatser som behövs. Vi hoppas att materialet ska användas i den fortsatta diskussionen om hur regleringen av e-cigaretter bör utvecklas.

Så hindrar tobaken hållbar utveckling

Nyheter   •   Apr 13, 2016 08:25 CEST

Tobaksfakta – oberoende tankesmedja – har tagit fram ett informationsmaterial om hur tobaksbruk och tobaksproduktion hindrar hållbar utveckling i världen. Vi belyser sambanden mellan tobaken och FN:s nya hållbarhetsmål.​

Informerar om tobaksfrågan på Barnrättsdagarna

Nyheter   •   Apr 11, 2016 11:43 CEST

​Under Barnrättsdagarna i Örebro, 12-13 april finns barnrättsjuristen Maria Schöld och tobaksexperten Margaretha Haglund för att berätta och svara på frågor om projektet Barnets Rätt i Tobaksfrågan. Tobaksfakta – oberoende tankesmedja – driver tillsammans med samarbetspartners detta projekt för att lyfta fram barnets perspektiv i tobakspolitiken.

Seger mot Philip Morris i EU-parlamentet

Nyheter   •   Mar 10, 2016 10:41 CET

En majoritet i EU-parlamentet röstade på onsdagen nej till förslaget att förnya det avtal med Philip Morrris International, PMI, om samarbete mot smuggling som efter tolv år löper ut i sommar.

Viktigt forskarstöd för rökfritt Nya Zeeland

Nyheter   •   Sep 30, 2015 07:38 CEST

I mars 2011 blev Nya Zeelands regering först i världen med att fastställa en tidpunkt då landet med hjälp av ett väl planerat åtgärdsprogram ska vara rökfritt. Året är 2025. Definitionen på rökfritt är att andelen rökare minskar till under fem procent av befolkningen. Strategin för att nå dit kallas tobacco endgame.

Pridesnus anmält till KO

Nyheter   •   Jul 27, 2015 08:46 CEST

​Swedish Match har inför Pridefestivalen lanserat en variant av snuset Göteborgs Rapé med tillägget With Pride. Tobaksfakta – oberoende tankesmedja – anser självklart att stöd till Pride är av godo, men befarar att snussatsningen huvudsakligen är reklam för att öka försäljningen. Tankesmedjans ordförande har bett Konsumentombudsmannen undersöka om det handlar om otillåten tobaksreklam.

Snuset ett problem för tobaksutredaren

Snuset ett problem för tobaksutredaren

Nyheter   •   Jun 25, 2015 10:16 CEST

Tobaksutredningen arbetar intensivt för att avgöra om det är juridiskt möjligt att införa neutrala cigarettpaket i Sverige. Det säger utredaren Göran Lundahl till Tobaksfakta. Han utreder sedan ett år vad som måste göras för att i svensk lag tillämpa EU:s tobaksproduktdirektiv plus ett radikalt tilläggsdirektiv från den nya regeringen. Ett av problemen är det svenska snuset.