Skip to main content

Europeiskt förebyggarpris till Göran Boëthius

Pressmeddelande   •   Jun 19, 2017 09:38 CEST

Docent Göran Boëthius har tilldelats utmärkelsen ENSP 20 years Anniversary award.

Docent Göran Boëthius, styrelseordförande i Tobaksfakta – oberoende tankesmedja, har tilldelats utmärkelsen ENSP 20 years Anniversary award. Frivilligorganisationen The European Network for Smoking and Tobacco Prevention (ENSP) uppmärksammar med denna utmärkelse personer som gjort viktiga insatser i det europeiska tobaksförebyggande arbetet. ENSP grundades 1997 och Göran Boëthius ingick i det europeiska nätverkets första styrelse.

– Utmärkelsen väcker gamla minnen och det är inspirerande. När man ser tillbaka så har vi åstadkommit en hel del under de senaste decennierna. Det ger hopp inför allt som återstår att göra! säger Göran Boëthius.

Göran Boëthius är sedan drygt tre decennier en av de drivande eldsjälarna bakom frivilligorganisationernas tobaksförebyggande kunskapsspridning och opinionsbildning i Sverige. Som utmärkelsen från ENSP visar, har han även ett starkt engagemang i internationellt tobaksförebyggande arbete. Redan 2004 tilldelades han World No Tobacco Day Award för sina insatser av världshälsoorganisationen WHO.

– Internationellt samarbete är ett av de viktigaste verktygen för att komma någonvart med tobaksfrågan. Detta blir bara tydligare och tydligare, säger han.

Göran Boëthius är lungläkare och startade 1992 tillsammans med kolleger organisationen Läkare mot Tobak vars mål bland annat är att främja läkarkårens roll som opinionsbildare. LmT fick snabbt efterföljare i andra yrkesgrupper och firar i år 25-årsjubileum tillsammans med systerföreningarna Tandvård, Sjuksköterskor, Lärare respektive Psykologer mot Tobak. De fem samlas under paraplyet Yrkesföreningar mot Tobak, YmT.

På 1990-talet började också tobaksförebyggare runt om i Europa få upp ögonen för behovet av samarbete mellan länderna. European Network for Smoking Prevention, ENSP, bildades 1997 med den franske lungläkaren och professorn Albert Hirsch som ordförande. Göran Boëthius tillfrågades om att representera Sverige i styrelsen och tackade med glädje ja. 

År 2001 kom EU:s första tobaksproduktdirektiv som reviderades 2014. Under de politiska processerna före direktivbeslutet och revideringen arbetade svenska snustillverkare med Swedish Match i spetsen hårt för att få bort EU:s snusförbud. (Snus får inte tillverkas eller saluföras i EU-länderna, Sverige har dock fått ett permanent undantag.)

– En viktig uppgift för oss svenska frivilligorganisationer var och är att motverka industrins bagatellisering av snusets hälsorisker, säger Göran Boëthius.

– Vår inställning har hela tiden varit att fokusera på den bokstavligen livsfarliga rökningen. Det handlar om alla de åtgärder som rekommenderas i den internationella tobakskonventionen. Innan man har infört alla dessa åtgärder finns det ingen anledning att främja snus, e-cigaretter eller några andra tobaksrelaterade produkter.

När det gäller e-cigaretterna oroas Göran Boëthius av att försäljningen och bruket får växa explosionsartat trots att vi ännu vet så lite om hälsoeffekter av att använda dessa produkter under längre tid.

– Jag förstår inte varför lagstiftarna inte ställer större krav på producenterna att göra noggranna uppföljningar av hälsoeffekterna och att rapportera dessa. Det borde vara självklart att tillämpa samma metoder som när det gäller nya läkemedel – för att upptäcka biverkningar så tidigt som möjligt.

 I dag lägger Göran Boëthius en stor del av sitt engagemang på arbetet med att samordna och utveckla satsningen Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025.Han funderar mycket över hur vi ska komma vidare från det läge där vi är nu. Ett läge där rökningen visserligen minskar, men där varje år fortfarande 12 000 människor i vårt land dör på grund av rökning. 

– Vårt Tobacco Endgame-initiativ stöds av regeringen, är en del i ANDT-strategin och ska följas upp av Folkhälsomyndigheten. Ändå har ingen handlingsplan presenterats, ingen kraftfull nationell samordningsfunktion, ingen långsiktig finansiering synliggjorts. Vi borde undersöka vilka faktorer det är som gör att det svenska samhället låter tobaksepidemin fortgå utan att vidta alla de kraftfulla åtgärder som finns i tobakskonventionen – ratificerad av Sverige redan 2005. 

Tobaksfakta är en partipolitiskt och kommersiellt oberoende ideell förening för kunskapsförmedling, opinionsarbete och informationsspridning på tobaksområdet. Vår framtidsvision är ett tobaksfritt samhälle.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.