Bild -

ARNE OLOFSSON

”Föddes i en mindre bondgård i Norra Sverige, upplevde brister i min barndom som förorsakades av världskriget 1939-1945. Det fanns ett bibliotek i byn med två stora skåp från golv till tak fyllda av böcker, varje bok i dessa skåp var en upplevelse att läsa. Min ungdomstid var möjligheternas tid, de byggarbeten som jag deltog i var i en explosiv utveckling. Jag blev med tiden egen företagare vilket varade till min pension. Under hela mitt yrkesverksamma liv har jag dagligen varit fullt sysselsatt, till lika med i dag, när jag skriver en trilogi om Elsa Abrahamsdotter, född 1666.” Författarfoto: Tara Fotograf
  • Licens: All rights reserved
    Innehållet får bara användas av Mynewsdesk. Det är alltså inte tillåtet för någon annan att ladda ner, kopiera, sprida eller på annat sätt använda Innehållet (annat än för privat bruk i den mån det följer av lag).
  • Av: Författarfoto: Tara Fotograf

Ämnen

  • Litteratur

Relaterat innehåll