Gå direkt till innehåll
Taxi Göteborg Säker Grön Taxi-certifieras  – blir först i Sverige av de större taxibolagen

Pressmeddelande -

Taxi Göteborg Säker Grön Taxi-certifieras – blir först i Sverige av de större taxibolagen

Nu blir Taxi Göteborg Säker Grön Taxi-certifierat. Taxi Göteborg blir därmed det första av de större taxibolagen i Sveriges som får använda Svenska Taxiförbundets symbol för Säker Grön Taxi.
Säker Grön Taxi
är ett miljö- och kvalitetsledningssystem som är skräddarsytt för taxibranschen av Svenska Taxiförbundet utifrån ISO 14 001.

– Taxi Göteborg blir den första av de stora branschaktörerna som nu tar steget fullt ut. Säker Grön Taxi-certifieringen är framtagen för att vara ett kvalitetskvitto på hur man sköter sin verksamhet, där just säkerhet och miljö är stora konkurrensfördelar, säger Anders Berge, jurist på Svenska Taxiförbundet och ansvarig för Säker Grön Taxi.

Arbetet med att certifiera Taxi Göteborg har hållit på sedan förra hösten och beräknas vara klart i slutet av maj.
– Det är en stor investering vi gör. Samtidigt kommer certifieringen att bli ett viktigt bevis för både våra företags- och privatkunder att vi utmärker oss positivt jämfört med våra konkurrenter när det kommer till miljö- och säkerhetstänk, säger Claes Barkebo, vd för Taxi Göteborg.

Kvalitets- och miljöarbetet inleddes i oktober 2011 med att man genomförde en utredning för att ta reda på var Taxi Göteborg står när det gäller miljö, trafiksäkerhet och kvalitet. På basis av denna formulerades en ny företagsanpassad kvalitets- och miljöpolicy. Tidsatta och mätbara mål sattes upp och därmed var grunden lagd för ett fortsatt, systematiserat, kvalitets- och miljöarbete.

I systemet ingår att en från Svenska Taxiförbundet fristående revisor återkommande ska kontrollera att arbetet motsvarar systemkraven och att de uppsatta målen nås.
– Taxi Göteborg ligger redan idag i framkant när det gäller kvalitet, säkerhet och miljö. Med denna certifiering blir det ännu enklare för våra kvalitetsmedvetna kunder att välja och att upphandla oss. Certifieringen är ett kvitto på att vi är en trygg och säker partner som lever upp till Svenska Taxiförbundets regler för Säker Grön Taxi, säger Claes Barkebo.

För ytterligare information kontakta:
Claes Barkebo, vd Taxi Göteborg, tfn 031-65 15 10
Eva Blomdahl, informationsansvarig Taxi Göteborg, tfn 031-65 15 41
Bilder för fri publicering kontakta: Anders Ekhammar, tfn 0707-46 25 79

Ämnen

Kategorier


Taxi Göteborg erbjuder persontransport till företag, affärsresenärer, samhällets förvaltningar och privatpersoner i Västsverige sedan år 1922. Verksamheten bedrivs som en ekonomisk förening som centralt ansvarar för varumärke, bokningsservice och utbildning för anslutna taxiåkerierna och deras 1100 förare. Taxi Göteborg utför dagligen över 5000 resor och är i särklass den största taxiverksamheten i Västsverige.


Kontakter

Mattias Grahn

Mattias Grahn

Presskontakt Kommunikatör 031-651517

Relaterat innehåll

Taxi Göteborg erbjuder persontransporter till företag, samhälle och privatpersoner i Västsverige

Taxi Göteborg erbjuder persontransporter till företag, affärsresenärer, samhällets förvaltningar och privatpersoner. Verksamheten bedrivs som en ekonomisk förening som centralt ansvarar för trafikstyrning, varumärke och utbildning för cirka 100 anslutna taxiåkerier och deras förare. Taxi Göteborg är Västsveriges största taxibolag och har varit en del av stan sedan 1922.