Gå direkt till innehåll
ATEX grundkurs – Ny webbutbildning hos Teknikutbildarna

Pressmeddelande -

ATEX grundkurs – Ny webbutbildning hos Teknikutbildarna

Det inträffar årligen en rad olyckor och tillbud i explosionsfarliga miljöer. Arbetsmiljöverket fick under en sex års-period in anmälningar om cirka 50 explosionsartade incidenter och olyckor i olika verksamheter. Statistiken kommer från en av Arbetsmiljöverkets rapporter, vars syfte handlar om att förebygga allvarliga olyckor genom inspektion och kontroll av Arbetsmiljöverkets föreskrifter. 
 


ATEX är samlingsnamnet för de två EU-direktiv som behandlar arbete och utrustning i explosiva atmosfärer. 


-Det gäller att arbeta både säkert och metodiskt när det kommer till riskområden där det finns fara för explosion eller där det förvaras brandfarliga gaser, vätskor och där det förekommer damm, säger Anna Lundbäck, produktchef hos Teknikutbildarna. Vi har skapat ATEX grund som webbkurs för att göra det enkelt och tillgängligt att få tillgång till en ATEX kompetens. 


Att utföra arbete där det finns brandfarligt material innebär stora risker. En gnista kan lätt antända och olyckan är ett faktum. I anläggningar, där en explosionsfarlig miljö kan förekomma, ska en rad åtgärder genomföras som riskbedömning och zonklassning. Det är väsentligt att välja rätt utrustning och säkra arbetsmetoder. ATEX Användardirektiv för arbete i explosionsfarlig miljö har varit tvingande sedan 1 juli 2006. 


-Vi arbetar ständigt med ambitionen att producera intressant och tydligt kursinnehåll. En webbkurs kan ge fler pedagogiska grepp och möjligheter. Vi kan utforma interaktiva moment med film, text, spel och quiz. I den här kursen har vi använt en del av den verktygslådan, säger Marie Hallén, produktionsansvarig för digitalt lärande på Teknikutbildarna. 

- I ATEX grund som webbkurs ger vi exempel på vanliga explosiva miljöer och lyfter EU-direktiv, föreskrifter och standarder. I kursen presenteras även olika skydd som bör finnas där det förekommer arbete i explosiva arbetsmiljöer, berättar Marie Hallén. 


Mer information lämnas gärna av: 

Anna Lundbäck 
Produktchef 
+46 (0)10 - 122 18 12 
anna.lundback@teknikutbildarna.se 

Charlotta Lindén
Marknadskoordinator
+46 (0)10 – 122 18 38
charlotta.linden@teknikutbildarna.se

Relaterade länkar

Ämnen

Regioner


Som ett av Sveriges ledande utbildningsföretag, erbjuder Teknikutbildarna ett brett utbud av kurser och utbildningar inom elsäkerhet, underhåll, produktion och arbetsmiljö. I kurskatalogen finns både lärarledda och webbaserade kurser, men även företagsanpassade lösningar. I företagets elektrikerskola, utbildas mer än 400 elever varje år utifrån ett teoretiskt och praktiskt upplägg.

Teknikutbildarna – på dina villkor.

Presskontakt

Lennart Bölin

Lennart Bölin

Presskontakt VD Teknikutbildarna i Norden AB +46 (0)10 - 122 18 02
Charlotta Lindén

Charlotta Lindén

Presskontakt Kommunikatör/Marknadskoordinator, Teknikutbildarna i Norden AB +46 (0)10-122 18 38