Pressmeddelande -

TELE5 AVSER FÖRVÄRVA LEVONLINE

Tele5 Voice Services AB, har idag tecknat en avsiktsförklaring om förvärv av Levonline AB, ett av Sveriges största webhotell. Tele5 som är Sveriges ledande leverantör av virtuella telefonväxlar och abonnerade tjänster inom data och telefoni utökar med detta köp sin tjänsteportfölj med webhosting, domänregistrering och bredband. Köpet utökar dessutom Tele5:s kundstock med 12 000 nya kunder. Levonline gjorde en vinst före skatt på cirka 1,6 miljoner SEK under det första kvartalet 2006. Förvärvet av Levonline ger Tele5 tillgång till 12 000 nya kunder och en genomsnittlig tillökningstakt om 200 nya kunder per månad. Dessutom tillförs bolaget en prisbelönt tjänsteportfölj innehållande bredband, domänregistrering och webhosting. Tillsammans med Tele5:s telefoni- och abonnemangstjänster skapas en kombination av tele och data som möjliggör kostnadseffektiva paketlösningar med tonvikt på tillgänglighet och funktionalitet. Förvärvet förväntas avslutas innan den 10 maj. Den planerade köpeskillingen förväntas bestå av 75% kontanter och 25% Tele5 aktier och skall erläggas som en tillträdespeng och en tilläggsköpeskilling som baseras på Levonlines vinst efter skatt under bokslutsåret 2006. - Förvärvet av Levonline tiofaldigar vår kundbas, vilket är ett betydande steg i vår målsättning om att nå en omsättningstakt på 100 miljoner per år. Förutom att en liten ökning av medelfaktureringen per kund ger en väldigt stor resultatpåverkan, har vi stora synergier för drift, underhåll, kundsupport och ekonomi, som väntas ge ett positivt resultat och marginalpåverkan, säger Ari Liukko, VD på Tele5. I september 2005 förvärvade Levonline Telenors webhostingdel, vilket förtydligade bolagets position som en av de största aktörerna på den svenska webbhotellmarknaden samt ledde till en markant omsättnings- och lönsamhetsökning. Under första kvartalet 2006 hade Levonline en omsättning på cirka 5 miljoner SEK och gjorde en vinst före skatt på cirka 1,6 miljoner SEK. Efter genomfört förvärv fortsätter Levonlines 11 medarbetare och VD i bolaget. - Jag ser det som en stor fördel för våra kunder att vi nu kan erbjuda dem Tele5s telefoniprodukter. Det passar mycket bra in i vår vision att vara en heltäckande leverantör av telecom- och IT-tjänster till små och medelstora företag. Jag tror också att Tele5 med sin erfarna ledning och marknadsorganisation kan hjälpa oss att utvecklas framöver, säger Torkel Nyberg, VD och grundare av Levonline. För mer information, vänligen kontakta: Ari Liukko, VD Tele5 Voice Services AB, 0733-15 15 15, ari@tele5.se Torkel Nyberg, VD och grundare Levonline AB, torkel@levonline.com Om Tele5 Tele5 Voice Services AB är en ledande Svensk leverantör av virtuella prenumerationstjänster inom data och telefoni. Tele5:s vision är att göra det lilla företaget större, och det stora mindre. Genom att prenumerera på virtuella tjänster får det lilla företaget en kommunikationslösning som tidigare bara stora företag haft tillgång till, samtidigt som stora företag ökar tillängligheten både internt och externt. Tele5:s tjänsteplattform minskar dessutom kostnaderna för data- och telefoni drastiskt i och med att investeringar i dyr teknisk utrustning är överflödig. Bolaget grundades 2001, har cirka 20 anställda och är sedan 2005 noterat på Nordic Growth Market NGM. I Tele5koncernen ingår Tele5 Voice Services AB, Aphone i Sverige AB och Utmärkt IT Sverige AB. Intäkten 2005 var 10 miljoner SEK. För mer information, se: http://www.tele5.se Om Levonline Levonline är den tekniskt ledande svenska leverantören av högkvalitativa Internettjänster, (webbhotell och bredband) för små och medelstora företag. Levonline har idag 11 anställda och cirka 12000 företagskunder. Levonline är ett av de mest rutinerade företagen i branschen med en historia som sträcker sig tillbaka till 1994 då Levonline (då under namnet Kuai) var den första svenska Internetleverantören som sålde modemuppkopplingar För mer information, se: http://www.levonline.com.

Ämnen

  • Nya produkter, tjänster