Pressmeddelande -

TELE5: DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2006

Fortsatt kraftig tillväxt i Tele5 Tele5 Voice Services AB fortsätter att växa samtidigt som rörelsemarginalen ökat. Proforma omsättningen för kvartal ett uppgår till 6 222,7 KSEK. Rörelseresultat för perioden var 1024,1 KSEK vilket motsvarar en rörelsemarginal på 16,5 %. Koncernens legala omsättning under perioden uppgår till 5726,5 KSEK, en ökning med 39% från kvartal fyra 2005. Det planerade förvärvet av Levonline AB, med en omsättning om ca 5000 KSEK och ett resultat före skatt på ca 1600 KSEK under perioden, ingår ej i nedanstående proforma. Proforma inklusive Utmärkt IT Sverige AB januari – mars 2006 * Omsättningen för perioden uppgår till 6 222,7 KSEK * Rörelseresultat +1024,1 KSEK * Rörelsemarginal 16,5% * Resultat före skatt +1020,9 KSEK * Resultat efter skatt +730,5 KSEK * Resultat per aktie +0,41 SEK Legal koncern januari – mars 2006 (jan - mars 2005) * Omsättningen uppgår till 5 726,5 KSEK (521,2 KSEK) * Omsättningsökning med 39% från fjärde kvartalet 2005 * Rörelseresultat +687,0 KSEK (-50,0 KSEK) * Rörelsemarginal 12,0 % (-9,6%) * Resultat före skatt +687,0 KSEK (-42,8 KSEK) * Resultat efter skatt +490,4 KSEK (-42,8 KSEK) * Resultat per aktie +0,28 SEK (-0,04) Efter periodens utgång * Förvärv av Utmärkt IT Sverige * Avsiktsförklaring tecknat om förvärv av Levonline AB - Vi börjar nu se effekterna av vår strategi att kombinera organisk tillväxt med noggrant utvalda förvärv. Vi kan både uppnå en kraftig tillväxt och en god lönsamhet. Vi ser fram emot att fortsätta mot det tidigare kommunicerade målet om en omsättningstakt om 100 MSEK, säger Ari Liukko VD på Tele5. För mer information kontakta: Ari Liukko, VD Tele5, 0733-151515, ari@tele5.se www.tele5.se Om Tele5 Tele5 Voice Services AB är en ledande Svensk leverantör av virtuella prenumerationstjänster inom data och telefoni. Tele5:s vision är att göra det lilla företaget större, och det stora mindre. Genom att prenumerera på virtuella tjänster får det lilla företaget en kommunikationslösning som tidigare bara stora företag haft tillgång till, samtidigt som stora företag ökar tillängligheten både internt och externt. Tele5:s tjänsteplattform minskar dessutom kostnaderna för data- och telefoni drastiskt i och med att investeringar i dyr teknisk utrustning är överflödig. Bolaget grundades 2001, har cirka 20 anställda och är sedan 2005 noterat på Nordic Growth Market NGM. I Tele5koncernen ingår Tele5 Voice Services AB, Aphone i Sverige AB och Utmärkt IT Sverige AB. För mer information, se: http://www.tele5.se

Ämnen

  • Data, Telekom, IT