Pressmeddelande -

TELE5:S FÖRVÄRV AV LEVONLINE KLART

Sveriges ledande leverantör av virtuella telefonväxlar och abonnerade tjänster inom data och telefoni, Tele5 Voice Services AB, har förvärvat Levonline AB, ett av Sveriges största webhotell. Under första kvartalet 2006 hade Levonline en omsättning på 5178 KSEK med ett rörelseresultat på 1745 KSEK motsvarande en marginal på 34 procent. Proformaomsättningen för Tele5-koncernen under samma period blev 11 400 KSEK med ett rörelseresultat på 2 769 KSEK och en marginal på 24 procent. Förvärvet av Levonline ger Tele5 tillgång till 12 000 nya kunder och en genomsnittlig tillökningstakt om 200 nya kunder per månad. Dessutom tillförs bolaget en prisbelönt tjänsteportfölj innehållande bredband, domänregistrering och webhosting. Tillsammans med Tele5:s telefoni- och abonnemangstjänster skapas en kombination av tele och data som möjliggör kostnadseffektiva paketlösningar med tonvikt på tillgänglighet och funktionalitet. - Förvärvet av Levonline påverkar Tele5-koncernens resultat positivt och förväntas tillföra en betydande vinst även utan hänsyn tagen till synergier. Betydande försäljningssynergier förväntas dessutom genom att erbjuda Levonlines kunder Tele5s utbud och vice versa. Detta förvärv är ett betydande steg i vår målsättning om att nå en omsättningstakt på 100 miljoner per år, säger Ari Liukko, VD på Tele5. Förvärvsavtalet som är villkorat är undertecknat och tillträde förväntas ske under juni-juli, dock senast den 15 september. Levonlines 11 medarbetare och VD fortsätter i bolaget. För mer information, vänligen kontakta: Ari Liukko, VD Tele5, 0733-15 15 15, ari@tele5.se Torkel Nyberg, VD och grundare Levonline, torkel@levonline.com Om Tele5 Tele5 Voice Services AB är en ledande Svensk leverantör av virtuella prenumerationstjänster inom data och telefoni. Tele5:s vision är att göra det lilla företaget större, och det stora mindre. Genom att prenumerera på virtuella tjänster får det lilla företaget en kommunikationslösning som tidigare bara stora företag haft tillgång till, samtidigt som stora företag ökar tillängligheten både internt och externt. Tele5:s tjänsteplattform minskar dessutom kostnaderna för data- och telefoni drastiskt i och med att investeringar i dyr teknisk utrustning är överflödig. Bolaget grundades 2001, har cirka 20 anställda och är sedan 2005 noterat på Nordic Growth Market NGM. I Tele5koncernen ingår Tele5 Voice Services AB, Aphone i Sverige AB, Levonline AB och Utmärkt IT Sverige AB. För mer information, se: http://www.tele5.se. Om Levonline Levonline är den tekniskt ledande svenska leverantören av högkvalitativa Internettjänster, (webbhotell och bredband) för små och medelstora företag. Levonline har idag 11 anställda och cirka 12000 företagskunder. Levonline är ett av de mest rutinerade företagen i branschen med en historia som sträcker sig tillbaka till 1994 då Levonline (då under namnet Kuai) var den första svenska Internetleverantören som sålde modemuppkopplingar För mer information, se: http://www.levonline.com

Ämnen

  • Nya produkter, tjänster