Pressmeddelande -

Flaggningsmeddelande

Teleca har den 12 maj 2006 erhållit 782 840 B-aktier AB Ångpanneföreningen (publ) till följd av att Telecas försäljning av Benima till ÅF har fullbordats. Teleca äger därefter totalt 782 840 B-aktier i ÅF vilka representerar 6,06 procent av bolagets aktiekapital och 3,88 procent av röstetalet i bolaget. För ytterligare information, kontakta: - Johannes Rudbeck, Investor Relations Manager, Teleca AB, mobil: 070 582 56 56 Teleca är ett världsledande konsultföretag som utvecklar och integrerar avancerade programvaru- och IT-lösningar. Teleca hjälper sina kunder att förkorta utvecklingstider och att använda rätt teknik mer effektivt. Företaget består av ca 3 500 experter i 17 länder i Asien, Europa och Nordamerika. Teleca är noterat på Stockholmsbörsens Attract 40. www.teleca.se Teleca AB (publ), organisationsnummer 556250-3115 Box 47 606, 117 94 Stockholm

Ämnen

  • Ekonomi, finans