Pressmeddelande -

JDSU ska sälja Telecas verktyg för belastningstester av mobila nät – SITT

Teleca har tecknat ett återförsäljaravtal som innebär att JDSU kommer att sälja Telecas verktyg SITT, med vars hjälp mobiloperatörer enkelt kan utföra belastningstester av sina nät. Avtalet förväntas leda till flera nya affärer med ledande mobiloperatörer. Baserat på en djup teknisk kompetens inom GPRS/UMTS har Teleca utvecklat ett testverktyg – SITT (Scalable Intensive Test Tool) – som gör det möjligt för mobiloperatörer att belastningstesta sina datanät, t.ex. inför nätverksuppgraderingar. Verktyget är framtaget för att göra det lätt att simulera hög trafikbelastning i nätet och på så sätt avslöja brister i nätet. I ett nyligen genomfört projekt där SITT användes, upptäcktes fem gånger fler brister än vad traditionella tester hade visat. Tack vare SITT kunde därför avbrott i nätet undvikas. Med SITT kan operatörer öka stabiliteten av sina nät, även vid hög belastning, därmed minskar behovet av att överdimensionera kapaciteten i näten med stora besparningar som följd. För ytterligare information, kontakta: - Eivind Madsen, VD, Teleca Wireless Solutions, mobil: +4791603620 - Johannes Rudbeck, Investor Relations Manager, Teleca AB, mobil: 070 582 56 56 Teleca är ett världsledande konsultföretag som utvecklar och integrerar avancerade programvaru- och IT-lösningar. Teleca hjälper sina kunder att förkorta utvecklingstider och att använda rätt teknik mer effektivt. Företaget består av ca 3 500 experter i 17 länder i Asien, Europa och Nordamerika. Teleca är noterat på Stockholmsbörsens Attract 40. www.teleca.se

Ämnen

  • Kontrakt, uppdrag