Pressmeddelande -

Renodlingsstrategin avslutas - börsnotering av Teleca Systems

Teleca planerar för en börsintroduktion av Teleca Systems på OMX Stockholmsbörsen. Noteringen förväntas kunna genomföras i början av 2007 och avses ske genom utdelning av Teleca Systems till Telecas aktieägare. Teleca har nyligen presenterat en renodlingsstrategi med mobilt fokus. I samband med detta bildades tre nya divisioner, Teleca Mobile, Teleca Systems och Benima i syfte att tydliggöra respektive divisions verksamhetsinriktning. Avsikten var även att finna nya långsiktiga ägarlösningar för Benima och Teleca Systems. Benima har nyligen sålts till ÅF och Teleca planerar nu för en börsnotering av Teleca Systems genom en utdelning av bolaget till aktieägarna. Förberedelserna för en notering påbörjas omedelbart och Teleca bedömer att en utdelning av Teleca Systems kan ske i början av 2007. Teleca Systems blir ett av Stockholmsbörsens större IT konsultföretag. Omsättningen för 2005 uppgick preliminärt till 1 245 Mkr och rörelseresultatet (EBIT) till 89 Mkr. Vid årsskiftet hade Teleca Systems 1 265 medarbetare. Dan Olofsson, styrelseordförande i Teleca kommenterar: – Det finns en betydande potential i Teleca Systems och bolaget bedöms bli en av de ledande IT-konsulterna på OMX Stockholmsbörsen. Teleca delade för några år sedan ut Sigma till aktieägarna, vilket enligt vår bedömning sammantaget haft goda operationella effekter. Teleca Mobile är en renodlat global verksamhet. Telecas fokusering på Teleca Mobile skapar goda förutsättningar för en intressant utveckling under kommande år. Örjan Frid, nuvarande divisionschef och blivande koncernchef för Teleca Systems kommenterar: – En egen börsnotering skapar nya utvecklingsmöjligheter för Teleca Systems genom tydligare profilering och bättre fokusering av verksamheten. Engagemanget i organisationen är mycket stort och vi arbetar hårt för att tydliggöra och vidareutveckla Teleca Systems kvalitetsinriktade verksamhet. För ytterligare information, kontakta: - Dan Olofsson, styrelseordförande, Teleca AB, tel: 040 665 90 00 - Örjan Frid, divisionschef Teleca Systems, mobil: 0705 611615 - Christian Luiga, ekonomi- och finansdirektör, Teleca AB, mobil: 0703 751604 Teleca är ett världsledande konsultföretag som utvecklar och integrerar avancerade programvaru- och IT-lösningar. Teleca hjälper sina kunder att förkorta utvecklingstider och att använda rätt teknik mer effektivt. Företaget består av ca 3 500 experter i 17 länder i Asien, Europa och Nordamerika. Teleca är noterat på Stockholmsbörsens Attract 40. www.teleca.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans