Pressmeddelande -

Teleca och Telenor presenterar framgångsprojekt inom BPM på Telemanagement World

Teleca har framgångsrikt hjälpt Telenor att utveckla ett nytt s.k. Business Process Management (BPM) system i Norge. Lösningen har gjort det möjligt för Telenor att hantera en ordervolymökning på 400% samtidigt som personalkostnaden kunnat minskats med 30%. Som systemintegratör har Teleca hjälpt Telenor att implementera ett IT-system som stödjer Telenors nya organisation för infrastrukturutbyggnad. Systemet är baserat på en portfölj av standardiserade infrastrukturprodukter och automatiserade affärsprocesser som stödjer alla typer av nätverk (IP, mobil, fast, kabel-TV) på ett enhetligt sätt. IT-systemet har byggts med hjälp av Telecas applikationsramverk för BPM som gör det möjligt att återanvända processkomponenter. Telenors system kallas Spider och har inneburit att Telenor kan hantera 400% högre ordervolym samtidigt som kostnaden för resurser har minskats med 30%. Spider har även möjliggjort kostnadsbesparingar genom förbättrade avtal med underleverantörer och entreprenörer. – BPM-baserade lösningar kan hjälpa teleoperatörer att dramatiskt öka sin effektivitet och samtidigt vara mycket lönsamma investeringar, säger Magnus Andersson, försäljningsdirektör på Telecas enhet för BPM-lösningar. Det har varit mycket givande att arbeta tillsammans med Telenor och vi är väldigt stolta över de resultat som vi har åstadkommit tillsammans. – Genom implementeringen av Spider så har vi kunnat förbättra vår effektivitet avsevärt. Vi är mycket nöjda med samarbetet med Teleca, som är en av Europas ledande leverantörer av BPM-baserade lösningar, säger Jon-Omund Revhaug, Senior Advisor på Telenor. Lär mer om Telecas BPM- och orderhanteringslösningar under TeleManagement World i Nice den 16-18 maj, 2006. Välkommen till Telecas monter (# 106). Teleca och Telenor kommer även tillsammans att presentera Spiderprojektet den 18 maj (session BUS9). För mer information kontakta: - Magnus Andersson, Försäljningsdirektör, Teleca Sweden South AB, mobil: 070 267 94 06 - Jon-Omund Revhaug, Senior Advisor, Telenor, mobil: +47-99244915 - Johannes Rudbeck, Investor Relations Manager, Teleca AB, mobil: 070 582 56 56 Teleca är ett världsledande konsultföretag som utvecklar och integrerar avancerade programvaru- och IT-lösningar. Teleca hjälper sina kunder att förkorta utvecklingstider och att använda rätt teknik mer effektivt. Företaget består av ca 3 500 experter i 17 länder i Asien, Europa och Nordamerika. Teleca är noterat på Stockholmsbörsens Attract 40. www.teleca.se Telenor är en internationell leverantör av telekommunikations- och datatjänster. Telenor är en av världens största mobiloperatörer med 75 miljoner användare och verksamhet i 12 länder. Under 2005 omsatte Telenor knappt 70 miljarder norska kronor och antalet medarbetare var vid årets slut 27 600. Telenor, med huvudkontor i Oslo, är noterat på Oslo Børs (TEL) och på Nasdaq i New York (TELN).

Ämnen

  • Data, Telekom, IT