Pressmeddelande -

Förändringar i Telelogics organisation

MALMÖ – 12 maj, 2006 – Telelogic (O-listan/TLOG) meddelar idag att Scott Raskin avgår som Chief Operating Officer för Telelogic för att arbeta för ett privatägt mjukvaruföretag i San Francisco. ”Det är Scotts eget beslut att ta sig an nya utmaningar. Jag vill tacka Scott för allt han har bidragit med till Telelogic under sina fem år på företaget. Jag önskar honom lycka till med hans nya företag,” säger Anders Lidbeck, VD och Koncernchef för Telelogic. Telelogic kommer inte att ersätta Scott Raskin. Istället kommer de tre marknadsdivisionerna för Amerika, EMEA och Asien/Pacific att rapportera direkt till bolagets VD. Om Telelogic Telelogic är den ledande globala leverantören av lösningar för att automatisera och stödja de bästa processerna genom hela företaget – från kraftfull modellering av processer och strukturer till kravdriven utveckling av avancerade system och programvara. Telelogics lösningar gör att ut-veckling av produkter, system och programvara ständigt ligger i linje med företagets mål och kundernas behov, vilket dramatiskt förbättrar kvalitet och förutsägbarhet, samtidigt som utveck-lingstid och -kostnader reduceras. För att underlätta för kunderna att automatisera processen genom hela livscykeln, bygger Telelo-gics produkter på en öppen systemarkitektur och standardiserade språk. Telelogic är aktivt invol-verade i att forma framtiden för avancerad system- och programvaruutveckling genom att delta i industriorganisationer som INCOSE, OMG, BPMI.org, The Open Group, Eclipse, ETSI, ITU-T samt the TeleManagement Forum. Med huvudkontor i Malmö har bolaget idag kontor i 20 länder runt om i världen. Den globala kundbasen innefattar bl.a. Airbus, Alcatel, BAE SYSTEMS, BMW, Boeing, DaimlerChrysler, Deutsche Bank, Ericsson, General Electrics, General Motors, Lockheed Martin, Motorola, NEC, Philips, Samsung, Siemens, Sprint, Thales och Vodafone. För mer information besök www.telelogic.com. Kontaktperson: Catharina Paulcén EVP Corporate Communications Tfn: 0705-174730

Ämnen

  • Data, Telekom, IT