Pressmeddelande -

Telelogic får pris för bästa utvecklingsorganisation

MALMÖ – 31 maj, 2006 - Telelogic (O-listan/TLOG) har vunnit det internationella priset ”Stevie Award” för bästa produktutvecklingsorganisation. Priset delas ut för utvecklingsteamets innovativa arbete kring Telelogic DOORS XT, Telelogics kravhanteringsprodukt speciellt anpassad för geografiskt spridda utvecklingsteam. Förutom att ha blivit utsedd till vinnare inom denna kategori var Telelogic en av finalisterna i kategorin för bästa nya produkt med Telelogic FOCAL POINT vilket är ett verktyg för kravanalys. En fullständig lista over alla vinnarna och övriga detaljer finns på www.stevieawards.com/iba. Detta är en summering av den engelska press releasen som innehåller en utförligare redogörelse. Den engelska press releasen finns på www.telelogic.com/news. Om Telelogic Telelogic är den ledande globala leverantören av lösningar för att automatisera och stödja de bästa processerna genom hela företaget – från kraftfull modellering av processer och strukturer till kravdriven utveckling av avancerade system och programvara. Telelogics lösningar gör att ut-veckling av produkter, system och programvara ständigt ligger i linje med företagets mål och kundernas behov, vilket dramatiskt förbättrar kvalitet och förutsägbarhet, samtidigt som utveck-lingstid och -kostnader reduceras. För att underlätta för kunderna att automatisera processen genom hela livscykeln, bygger Telelo-gics produkter på en öppen systemarkitektur och standardiserade språk. Telelogic är aktivt invol-verade i att forma framtiden för avancerad system- och programvaruutveckling genom att delta i industriorganisationer som INCOSE, OMG, BPMI.org, The Open Group, Eclipse, ETSI, ITU-T samt the TeleManagement Forum. Med huvudkontor i Malmö har bolaget idag kontor i 20 länder runt om i världen. Den globala kundbasen innefattar bl.a. Airbus, Alcatel, BAE SYSTEMS, BMW, Boeing, DaimlerChrysler, Deutsche Bank, Ericsson, General Electrics, General Motors, Lockheed Martin, Motorola, NEC, Philips, Samsung, Siemens, Sprint, Thales och Vodafone. För mer information besök www.telelogic.com. Kontaktpersoner: Ingemar Ljungdahl Chief Technology Officer Tfn: 040-174701 Catharina Paulcén EVP Corporate Communications Tfn: 0705-174730

Ämnen

  • Arbetsliv