Pressmeddelande -

PLDT/SMART lanserar konvergensplattform baserad på Teligents teknologi

Den ledande filippinska operatören, PLDT/SMART, har lanserat en innovativ konvergensplattform, helt baserad på Teligents teknologi. Den nya plattformen möjliggör för PLDT/SMART att snabbt och kostnadseffektivt introducera nya tjänster och tjänstepaket till samtliga fastnätskunder i landet. Plattformen tillåter även PLDT/SMART att prissätta och ta betalt för alla samtal i realtid och ger möjligheten att överföra framgångsrika mobiltjänster även till det fasta nätet. I begreppet konvergensplattform inbegrips även full integration mellan fast, mobil och NGN/VoIP-nät. Detta innebär det första viktiga steget till att uppnå äkta tjänste- och nätkonvergens som en väg mot IMS, framtidens nätarkitektur som bland annat nyttjar öppna IP-protokoll. - Teligents plattform ger oss stora möjligheter att reagera snabbt på marknadens föränderliga krav och maximera avkastningen på våra investeringar. Detta samtidigt som plattformen ger oss en mjuk övergång mot IP-baserade teknologier som NGN och IMS, säger Don J Rae hos PLDT/SMART. Philippine Long Distance Telephone Company (PLDT) är den dominerande fastnätsoperatören i Filippinerna. SMART är ett helägt dotterbolag och den mobila grenen av koncernen. Sammanlagt har denna ledande operatörsgrupp över 2 miljoner fasta abonnenter och mer än 20 miljoner mobilkunder. Sedan man lanserade sitt GSM-nät 1999 har SMART tilldelats en mängd olika internationella priser för sitt innovativa tjänsteerbjudande och rönt ett stort internationellt erkännande. - PLDT i stort och SMART i synnerhet har ett mycket gott renommé på den internationella marknaden som en av de mest framgångsrika och innovativa operatörerna. Det är mycket tillfredsställande att de har investerat i vår basteknologi och att Teligent spelar en nyckelroll i deras framtida tjänsteutveckling, säger Tomas Duffy, vd på Teligent AB. Den nu lanserade konvergensplattformen är en delmängd av förra årets substantiella affär med PLDT/SMART (namnen har tills idag hållits konfidentiella på kundens begäran). Det initiala ramavtalet gällde basinstallationer av tjänsteutvecklingsplattformen Teligent P90/E tillsammans med ett större licensavtal. En efterföljande del av affären gällde NGN-lösningar för det mobila nätet. Teligents leveranser baseras på den patenterade plattformen Teligent P90/E, vilken separerar nätprotokoll, tjänsteexekvering och presentation gentemot slutanvändarna. Den är förenlig med 3GPP IP Multimedia Subsystems (IMS) och är anpassad för användning i olika typer av nät, från traditionella fasta och mobila till den framväxande marknaden av nästa generations VoIP-baserade nät. Teligent P90/E används i olika konfigurationer och inom skilda användningsområden av ett flertal ledande internationella operatörer, däribland BT, Cingular, Telefónica, TeliaSonera, Verizon och Vodafone. För ytterligare information, kontakta: Tomas Duffy, vd och koncernchef Teligent AB Tel. 08 520 660 50 tomas.duffy@teligent.se Mikael Jigmo, President Asia Pacific Teligent Pte Ltd Tel. +65 6394 7011 mikael.jigmo@teligent.com.sg Om Teligent Teligent (TGNT, Stockholmsbörsen) är en global leverantör av mervärdestjänster för teleoperatörer. Erbjudandet inkluderar bland annat traditionella och nästa generations meddelandetjänster och avancerade IN-lösningar, såsom Mobile Prepaid, Mobile VPN och Mass Calling. Samtliga lösningar baseras på den generiska och patenterade tjänsteutvecklingsplattformen Teligent P90/E. Bolagets lösningar används idag av ett flertal ledande operatörer, däribland BT, Cingular, MCI, Telefónica, TeliaSonera och Vodafone. Med huvudkontor i Nynäshamn har bolaget idag kontor i tretton länder runt om i världen. Teligent har cirka 340 anställda och nettoomsättningen för 2005 var 460 miljoner SEK. Besök gärna www.teligent.se för ytterligare information. Om PLDT Philippine Long Distance Telephone Company (PLDT), grundades 1928 och är landets ledande teleoperatör. Man har det bredaste utbudet av telekommunikationstjänster i Filippinerna och driver de mest utbyggda näten inom såväl fast-, mobil- som IP-telefoni. För ytterligare information, besök gärna www.pldt.com.ph Om SMART SMART är Filippinernas ledande mobiloperatör med mer än 20,4 miljoner kunder i sitt GSM-nät per årskiftet 2005/2006. Av det totala antalet kunder återfinns 15,4 miljoner under varumärkena SMART Buddy, SMART Gold, Addict Mobile, Addict Mobile Prepaid, SMART Infinity och SMART Kid Prepaid. De återstående fem miljoner kunderna återfinns hos dotterbolaget Pilipino Telephone Corp. och under varumärket Talk 'N Text. Sedan lanseringen av sin GSM-satsning 1999 har SMART introducerat ett antal tjänster som man varit först i världen med, inkluderande datatjänster som SMART Money, SMART Load och SMART Padala. SMART är ett helägt dotterbolag till Filippinernas dominerande teleoperatör, the Philippine Long Distance Telephone Company. För ytterligare information, besök gärna www.smart.com.ph

Ämnen

  • Kontrakt, uppdrag