Pressmeddelande -

Teligent har 88,8% av aktierna i Trio och förlänger erbjudandet

Styrelsen för Teligent AB samt styrelsen för Trio AB offentliggjorde den 8 februari 2006 ett samgående mellan de båda bolagen. Samgåendet genomförs genom att aktieägarna i Trio erbjuds nyemitterade aktier i Teligent ("Erbjudandet"). För varje aktie i Trio erbjuds 0,0877 nyemitterad aktie i Teligent. Den 29 mars 2006 meddelade Teligent att erbjudandet är ovillkorat och att erbjudandet fullföljs. Erbjudandet har därefter förlängts. Under förlängningen fram till och med den 18 maj 2006 har aktieägare med ytterligare 863 622 aktier accepterat erbjudandet. Teligent kontrollerar därefter 90 118 506 aktier i Trio motsvarande cirka 88,8 procent av antalet aktier. Antalet aktier i Trio uppgick den 18 maj 2006 till 101 535 467. Erläggande av likvid i form av nya aktier i Teligent beräknas ske från och med den 1 juni 2006. Antalet aktier i Teligent kommer därmed att öka med 75 739 aktier till 28 766 553. I syfte att erbjuda de kvarvarande aktieägarna i Trio att byta sina aktier i Trio till aktier i Teligent förlängs erbjudandet till den 15 juni 2006. Carnegie Investment Bank AB är finansiell rådgivare till Teligent i samband med Erbjudandet. Teligent AB (publ) Styrelsen För ytterligare information, kontakta: Tomas Duffy, vd och koncernchef Teligent AB Tel. 08 520 660 50 tomas.duffy@teligent.se Paul Hastings, CFO Teligent AB Tel. 08 410 172 26 paul.hastings@teligent.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans