Gå direkt till innehåll
Christian Hallberg, koncern-vd Tempcon Group.
Christian Hallberg, koncern-vd Tempcon Group.

Nyhet -

Året om gått

Vår koncern-vd Christian Hallberg summerar ett händelserikt år för Tempcon.

När vi nu ser tillbaka på 2021 och summerar året kan vi konstatera att det varit ett väldigt intensivt år för Tempcon med en fortsatt stark tillväxt. Vi har välkomnat fyra nya bolag som tillför både ny kompetens, nya affärer och ökad geografisk täckning till Tempconfamiljen. Samtidigt har det inte undgått någon att även detta år varit ett speciellt år med den pågående pandemin som påverkat allas vår vardag. Naturligtvis har även vi i transportbranschen påverkats som så många andra under denna tid. Vi kan dock vara stolta över att vi under hela pandemin har genomfört våra uppdrag på ett tillfredsställande sätt. Vi har varit fullt operationella och lyckats bibehålla vår kvalitet trots många gånger svåra omständigheter i form av nedstängningar, kraftiga volymsvängningar och chaufförsbrist. Vi har också fortsatt vårt utvecklingsarbete för att kunna erbjuda många specialanpassade lösningar utifrån våra kunders önskemål och behov. Vi har, i spåren av pandemin, drabbats av en rad kostnadsdrivande faktorer som vi inte kan påverka. Chaufförsbristen i Sverige och Europa driver personalkostnaderna uppåt samtidigt som fordonskostnaderna ökar på grund av långa leveranstider på nya fordon vilket innebär att vi måste köra längre än planerat med de äldre. Detta leder till ökade kostnader för bland annat service och underhåll. Vi ser även att servicekostnaderna i sig ökar på grund av svårigheten att få fram vissa reservdelar på grund av komponentbrist. Därutöver har vi sett kraftigt ökade priser på i stort sett alla drivmedel såsom diesel, HVO, LBG, RME och även el. Något som ökade ytterligare vid årsskiftet. För att möta dessa utmaningar arbetar vi tillsammans med att ständigt förbättra vår produktivitet genom att nyttja den stora kunskap som finns inom koncernen.

Arbetsmiljö
Personalen är vår viktigaste resurs och vi lägger mycket energi på att skapa en verksamhet som är dynamisk, flexibel och utvecklande både för organisation och individ. Vikten av att vara en attraktiv arbetsgivare kan inte överskattas och det handlar lika mycket om att behålla kompetens som att attrahera nya medarbetare. För att få en värdemätare på situationen inom koncernen genomförde vi under våren en gemensam medarbetarundersökning som gav oss viktig input i hur vi ska prioritera många av dessa frågor framöver. Något vi följt upp under senare delen av året. Samtidigt pågår det systematiska arbetsmiljöarbetet varje dag, dygnet runt, på alla våra terminaler och åkerier som ett naturligt inslag i vardagen och vi kommer även fortsättningsvis se arbetsmiljölagstiftningen som en lägstanivå för vårt arbete.

Hållbarhet
Vi på Tempcon har ett holistiskt förhållningssätt till hållbarhetsfrågorna med ett starkt fokus på miljön. Med djup kunskap och förmåga att investera tar vi hela tiden steg mot en mer hållbar verksamhet. Förra året kunde vi presentera en av Sverige första CO2-positiva terminaler som i år följts upp med att kunna erbjuda även CO2-neutrala transporter. Vi erbjuder marknaden fossilfria transporter genom 100 procent förnybara drivmedel och transporter med gasdrivna fordon som i huvudsak drivs av förnybar biogas, som kraftigt reducerar utsläppen av CO2. Sedan 2020 har vi också helt elektrifierade transporter, en verksamhet som vi nu kommer att utöka ytterligare. Vi tar avstamp i koncernens värdeord där vi ser ett stort engagemang i alla våra bolag och verksamheter. Något som inte minst märks i den dagliga driften där utmaningar blir till utropstecken varje dag. Vi bygger trovärdighet genom att hålla det vi lovar gentemot alla våra intressenter som kunder, medarbetare, leverantörer, ägare med flera. Under senare delen av året har vi arbetat med en del utmanande projekt där vi verkligen sett värdet av att jobba tillsammans. Detta sammantaget gör mig verkligen glad och stolt för då vet jag att vi är på rätt väg.

Tillväxt
Flera av våra bolag och verksamheter kan se tillbaka på ett mycket bra år och en god ekonomisk utveckling vilket är både glädjande och positivt. Samtidigt kan vi se att några av våra bolag har en del utmaningar. Här har vi har inlett ett intensivt förändringsarbete som kommer leda till en stabilare utveckling även av dessa bolag. Vi har även i år tecknat flera nya stora kundavtal vilket bidrar till en fortsatt stark organiskt tillväxt. Vi ska fortsätta vår tillväxtresa tillsammans med våra kunder och vara lyhörda för deras önskemål och behov. Vi ska använda våra gemensamma resurser för att utveckla vårt kunderbjudande och skapa nya affärer.

Framtid
De kraftiga kostnadsökningarna vi sett under 2021 kommer sannolikt följa branschen framöver och innebär att vi måste nyttja våra resurser på ett än mer optimalt sätt. Samtidigt har vi idag ett totalerbjudande som få, eller ingen, på marknaden kan matcha. Det ska vi ta vara på under kommande år och genom detta förbättra våra affärer ytterligare. För med en stabil och hållbar ekonomi har vi förutsättningar för att fortsatt utveckla våra verksamheter där samordning gör oss starkare och mer effektiva. Det skapar även förutsättningar för ett fortsatt intensivt hållbarhetsarbete tillsammans med våra kunder och leverantörer. Den höga förvärvstakt koncernen haft historiskt kommer sannolikt minska något kommande år men det betyder inte att vi är klara. Tempcon är en ung koncern och samtidigt som vi jobbar med nästa förvärv i Norden så har vi ett starkt fokus på att samordna nuvarande verksamheter och bolag. Ett arbete som sker parallellt. Med engagemang och trovärdighet kommer vi tillsammansatt lyckas!

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Mikael Carlsson

Mikael Carlsson

Presskontakt Kommunikationschef +46 (0)705-60 61 66

Relaterat material

Sveriges ledande logistiker för temperaturkontrollerade varor.

Tempcon Group är en av Sveriges största aktörer inom temperaturkontrollerad logistik. Koncernen är rikstäckande genom egen stark närvaro och strategiska samarbeten. Man når också de Nordiska grannländerna och övriga Europa med sitt linjenät. Koncernen utgörs av en grupp entreprenörsdrivna bolag som alla delar en gemensam vision; att skapa värde för kunden genom säkra, klimatneutrala logistiklösningar för en hållbar framtid. Tillsammans skapar vi ett unikt kunderbjudande och stärker vår förmåga att skapa ökat värde för våra kunder.

Koncernen bildades 2016 och består idag av de helägda dotterbolagen Tommy Nordbergh åkeri, Tempcon Linköping, Klimat-Transport & Logistik, Tempcon Ljungby, PL Fraktservice, Sydfrys, Mörarps frystransporter, Logex, Tempcon Stockholm, B Andersson & Co åkeri, Berneco Transport, Abbekås åkeri, Widriksson Logistik, Erling Andersson Åkeri samt Lincargo. Gemensamt för dotterbolagen är också att samtliga har starka varumärken och positioner i sina respektive områden. Tempcon Group ägs av dotterbolagens grundare och företagsledningar tillsammans med investeringsfonden Accent Equity som är majoritetsägare.
Genom att samlas under ett gemensamt ägande utökas dotterbolagens geografiska täckning och tjänsteutbud. Samtidigt som den lokala närvaron, det egna varumärket och befintliga relationer till kunder och medarbetare bibehålls och utvecklas.

Tempcons övergripande ambition är att bli det ledande företaget inom temperaturkontrollerad logistik i Norden genom att:
- Erbjuda ett kreativt partnerskap inom temperaturkontrollerad livsmedelslogistik som överträffar
kundernas förväntningar på hållbara och värdeskapande logistiklösningar.
- Möte kundernas totala behov genom att erbjuda det mest kompletta tjänsteutbudet inom
temperaturkontrollerad logistik med strategiskt placerade kyl- och fryslager samt terminaler.
- I partnerskap med kunder tillsammans utveckla digitaliserade tjänster och teknisk innovation.

Tempcon Group AB
Vasatorpsallén 64
253 54 Mörarp
Sverige