Skip to main content

Användarna - Tempus viktigaste röst

Nyhet   •   Feb 27, 2018 08:00 CET

Joel Hörnqvist, vd på Tempus Information Systems

Tempus Information Systems AB arbetar aktivt tillsammans med sina användare för att utveckla en hållbar digital produkt som kan underlätta vardagen för familjer, pedagoger och administrativ verksamhet inom barnomsorg och skola. Tempus har visat sig vara ett mycket värdefullt verktyg i olika verksamheter runt om i Sverige.

Tempus är ett system för närvarohantering i förskolan och i fritidsverksamhet som förenklar vardagen för vårdnadshavare och personal genom att digitalisera befintliga rutiner gällande schema, närvaro och frånvaro etc. Chefer och administratörer kan i sin tur använda Tempus för planering och uppföljning som ett led i det systematiska kvalitetsarbetet. 

Therese Berg är verksamhetschef för förskolorna i Norsjö Kommun och är en av Tempus första användare. Tillsammans med utvecklingsteamet på Tempus har de implementerat lösningen vid kommunens samtliga förskolor, vilket har bidragit till bland annat minskat matspill och högre effektivitet. Norsjö Kommun jobbar aktivt med digitalisering och både Therese och de åsikter hon har tagit del av, är positiva till Tempus och ser verktyget som en naturlig del av verksamheten.
– Vi använder Tempus i all vår pedagogiska verksamhet och på fritidshemmen och Tempus är en trygghetsfaktor för både oss och föräldrarna. Tempus ger oss bättre förutsättningar att skapa en bra förskoleverksamhet. I resursutnyttjande perspektiv kan vi se hur många barn som är inskrivna på förskolan och hur många som utnyttjar sin plats ordentligt. Tack vare närvarokontrollen kan vi också minska matspillet eftersom köket vet exakt hur många barn som finns i huset under dagen. Verktyget är guld värt. Tempus är ett företag som vill utvecklas tillsammans med sina användare och vi känner att de lyssnar på oss, säger Therese Berg, verksamhetschef på Norsjö Kommun.

I Härryda Kommun används Tempus för att bli medveten om, och tidigt fånga upp barn som har hög frånvaro samt följa upp med stöttning om så krävs. Det ger barnen goda förutsättningar till hög närvaro i den obligatoriska skolan. Förutom aktuell beläggning och statistik sker även sommarplanering i Tempus och Susanne Jacobsson som arbetat som planeringsledare och förskolechef i kommunen har sett hur Tempus på många olika sätt blivit en mycket positiv tillgång för verksamheten.
– Föräldrar, personal, pedagoger, kockar och de som planerar för vikarier kan använda Tempus. Våra främsta användningsområden är att följa närvaro och frånvaro, bemanna våra hus, planera inköp och matportioner samt planera inför sommaren och andra lov. Vi i ledningen kan med Tempus enkla och tydliga sätt se beläggning och följa statistik samt också se till att förskoleplatserna nyttjas, säger Susanne Jacobsson.

Tomas Norlén arbetar i Helianthus organisation och berättar att Tempus statistik underlättar det ekonomiska arbetet inom bland annat nyetablering av förskolor och budgetering. Statistiken som visas i Tempus är både realtidsbunden men också möjlig att gå tillbaka i för att utläsa hur barnantal och beläggning sett ut tidigare år.
– Tempus möjliggör för oss att se behovet av förskoleplatser och hur behovet sett ut tidigare år. Det hjälper oss att sätta budget och planera inför framtiden och tillsammans skapa en trygg och tillgänglig förskola för alla, säger Tomas Norlén på Helianthus.

På Mariehems förskola i Umeå arbetar Raisa Oscarsson. Hon är sedan flera år tillbaka användare av Tempus och hon trycker på den ökade digitaliseringen där Tempus är en central faktor.
– Vi har en tanke om att slippa lappar och papper i så stor mån det går inom verksamheten. Jag använder Tempus för att bjuda in till föräldramöten eller speciella arrangemang i förskolan. Det är ett enkelt sätt att kommunicera på och föräldrarna upplever att det är skönt att sitta hemma i lugn och ro och lägga in schemat direkt i appen. Det känns verkligen rätt i tiden med en lösning som Tempus, avslutar Raisa Oscarsson.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="https://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.