TriAx geonät integrerades med fyllningsmassan som användes på vindparkens tillfartsvägar och arbetsplattformar.
TriAx geonät integrerades med fyllningsmassan som användes på vindparkens tillfartsvägar och arbetsplattformar.

Pressmeddelande -

Säker tillgång till hela området

TriAx geonät gjorde det möjligt att bygga tillfartsvägar och arbetsplattformar över svag siltig moränjord med ett CBR värde på 1,5%. Det resulterade i accelererad byggande, minskade kostnader och besparingar i koldioxidutsläpp för projektet.

Byggnationen av vindkraftparken Svartnäs inkluderade rekonstruering av 55 km skogsvägar och konstruktion av arbetsplattformar för att möjliggöra uppförandet av de 32 vindkraftverken och för att ge permanent åtkomst för underhållsfordon. Vindkraftparken byggdes på svag siltig moränjord där tillfartsvägar och plattformar behövdes för att ge tillräcklig bärförmåga för att stödja tunga lastbilar och kranar för att lyfta turbindelar.


Vägarna och plattformarna klarade de förväntade trafikbelastningarna från konstruktionstrafiken.

Dimensioneringen av tillfartsvägarna och arbetsplattformarna integrerade Tensar TriAx geonät i fyllningsmassan för att skapa mekaniskt stabiliserade lager. Detta möjliggjorde en reducering av överbyggnaden på vägar och plattformar med 35% tunnare skikt jämfört med konventionella metoder utan användning av TriAx, samtidigt uppfylldes kraven på bärförmågan och resulterade i besparingar på konstruktionstid och kostnader.

“Vår lösning minskade vägarnas och plattformarnas tjocklek och bibehöll prestanda. Detta reducerade mängden stenkross som behövdes, vilket sparar tid och pengar för projektet och minimerade dess klimatpåverkan.” Per Ken Åberg, Tensars direktör Nordeuropa

Tensar TriAx geonät

Per Ken Åberg | paberg@tensar.se

Tensar International

Relaterade länkar

Ämnen

  • Anläggningsindustri

Tensar International är världsledande på teknikdrivna lösningar för markstabilisering och markförstärkning.

Tensar levererar geosyntetiska produkter och tillhandahåller beprövade praktiska lösningar för dåliga markförhållanden som påverkar kostnaden för järnvägar, vägar och asfalterade områden.

Företaget erbjuder också nyckelfärdiga lösningar för arbetsplattformar, tillfartsvägar, jordfästen och sluttningar, förbättring och stabilisering i undergrunden, fundament, förstärkning av asfalt för att förlänga asfaltensbeläggningens brukstid och erosionsskyddsprodukter för marklutningar och vattenvägar.

Vi har över 40 års erfarenhet av att tillverka, utveckla och designa innovativa, hållbara konstruktionslösningar som ett alternativ till traditionella metoder.

www.tensar.se | info@tensar.se

Presskontakt

Katarzyna

Presskontakt Tensar International

Relaterat material

Relaterade nyheter