Gå direkt till innehåll
Tensars geonät hjälpte till att minska koldioxidavtryck på Beverley Avloppsreningsverk med 40%
Tensars geonät hjälpte till att minska koldioxidavtryck på Beverley Avloppsreningsverk med 40%

Pressmeddelande -

Vilken påverkan har plast och geogrids i hållbarhetsperspektivet

Nyligen, höll president Joe Biden ett digitalt Klimattoppmöte, om det som krävs i hållbarhetsperspektivet som nyckelfråga i alla delar av världen. Minskningar av utsläpp, liksom ett antal andra viktiga globala frågor som påverkar dagens (och framtidens) klimatförändringar, uppmärksammades på toppmötet. Det som ses som ett av de största problemen i byggsektorn är till exempel användning av icke förnybara resurser, inklusive aggregat, och ett annat fokus sätts på plast. Ändadock är dessa två globala frågorna mer kopplade med varandra än vad folk anar.

Nackdelar med plast

Den plast som vi känner till har använts i ca 100 år och dåförtiden, har en väldigt liten del av den skapade plasten påbörjat den naturliga nedbrytningsprocessen på grund av dess kemiska struktur. Under de senaste 70 åren har uppskattningsvis 6,3 miljarder ton plast producerats över hela världen, varav endast 20% har återvunnits eller förbränts. Följaktligen har stora volymer plastavfall kommit in i miljön och detta påverkar ekosystemet, liksom andra viktiga hållbarhetsmål. Engångsplast, och det som så småningom kommer att kastas bort, kan verkligen ha betydande negativa miljöeffekter.

Till försvar för geosyntetisk plast

Det som kan uppfattas som ironiskt är att en del av plastprodukter - det geosyntetiska - har egenskaper som kunna uppnå mycket i arbetet för att skydda miljön. Geosyntetiskt material har nu använts i byggande av infrastruktur i över femtio år: de förlänger vägtjänstens livslängd och sparar på vattenresurser, de minimerar markstörning, kontrollerar jord erosion och skyddar grundvattnet. Dessutom reduceras utgrävning och borttagning av befintlig jord, kravet på transport av skrymmande byggmaterial minskar, snabbare och enklare konstruktioner, förlängd livslängd på infrastrukturens ursprungliga design och lägre underhållskrav.

Geonät: Bakgrund

Förutom den imponerande listan på det geosyntetiska materialets funktioner, innebär mycket av den tillförda miljönyttan även en minskning av stora volymer importerat aggregat som behövs för väg- och järnvägsbeläggningar, eftersom det miljömässigt är mycket dyrt att utvinna, transportera och placera. Geonät uppfanns i slutet av 1970-talet och kan avsevärt minska användning av aggregat och reducerara miljöpåverkan. Geonät kan minska behovet av stora mängder aggregat i konstruktionen - särskilt i, många fall av vägbeläggning.

Geonät: Allmänna fördelar

Geonät kan ge betydande kostnadsbesparingar vid arbetsplattformen: reducerar den krävande mängden av utgrävning och borttagning av befintlig jord för tekniska projekt; de påskyndar konstruktionen och förbättrar långsiktig prestanda, vilket genererar lägre reparationsfrekvens och sammanhängande störningar. En lämplig geogrid som används i en väldesignad jord eller betong plattformen kommer att medföra en användning av plast med minsta mängd av resurser (som aggregat, betong eller asfalt) för att stödja en maximal livslängd för varje struktur. Tensar visar rutinmässigt detta med våra applikationer, genom att erbjuda värdekonstruerade analyser och högeffektiva geonät.


Tensars T-Value-metod, som tar hänsyn till de fulla fördelarna med att stabilisera geonät, bidrog till 50% besparingar av koldioxidutsläpp vid Green Park Primary Academy.


Geonät: Utmärkande fördelar

För att återgå till vägbeläggningsexemplet kan mängden av material i väggbeläggningens täcklager – vanligtvis är det aggregat eller cementstabiliserade jord - reduceras tack vare Tensars geonät. Detta innebär mindre produktionspåverkan, mindre initiala transportutsläpp och mindre behov av att renovera och underhålla beläggningar i framtiden: återigen minimering av miljöpåverkan. Inkorporeringen av Tensars geonät under vägbeläggningen möjliggör också en minskning av den tjocklek som egentligen krävs. På detta sätt kan geogrider stärka och förstyva komprimerade aggregatplattform i en sådan utsträckning att de visar bättre bärkapacitet och lastöverföringseffektivitet än dubbelt så tjock plattform, endast byggd med aggregat.

Åter igen - Vilken påverkan har plast och geogrids i hållbarhetsperspektivet

Plast delas in i flera kategorier: en del förorenar vår miljö och kommer att orsaka ekologiska problem i framtiden. Medan andra - som geosyntetiska - är mer en lösning än ett problem; rätt producerade och använda stöder det ett hållbarhetsperspektiv som måste beaktas i framtida design projekt, inom alla frågesområden.

Relaterade länkar

Ämnen

Regioner


Tensar International är världsledande på teknikdrivna lösningar för markstabilisering och markförstärkning.

Tensar levererar geosyntetiska produkter och tillhandahåller beprövade praktiska lösningar för dåliga markförhållanden som påverkar kostnaden för järnvägar, vägar och asfalterade områden.

Företaget erbjuder också nyckelfärdiga lösningar för arbetsplattformar, tillfartsvägar, jordfästen och sluttningar, förbättring och stabilisering i undergrunden, fundament, förstärkning av asfalt för att förlänga asfaltensbeläggningens brukstid och erosionsskyddsprodukter för marklutningar och vattenvägar.

Vi har över 40 års erfarenhet av att tillverka, utveckla och designa innovativa, hållbara konstruktionslösningar som ett alternativ till traditionella metoder.

www.tensar.se | info@tensar.se

Presskontakt

Katarzyna

Katarzyna

Presskontakt Tensar International Marketing

Relaterat material