Gå direkt till innehåll
Räddningshundar
Räddningshundar

Blogginlägg -

Djurens roll i det civila försvaret

De är för det mesta en del av vår fritid och i många fall vår bästa vän, men vi vet kanske inte vad vi skulle göra för att ta hand om dem vid kris och krig. Detta inlägg är tillägnat de frivilliga försvarsorganisationerna som hanterar människans bästa och mest trofasta vänner - djuren.

Jag har tidigare talat om Sveriges 18 frivilliga försvarsorganisationer och deras betydelse för vårt civila försvar. När man talar om civilt försvar är det lätt att tankarna förs till människors krisberedskap, men skötseln av djur och användningen av dem för samhällstjänst är en annan aspekt av det civila försvaret. Och det var först i samband med första världskriget som frivilliga organiserades för olika samhällsuppdrag med fokus på djur.

Omhändertagande av djur som samhällsuppdrag

Sedan 1917 har den frivilliga försvarsorganisationen Svenska Blå Stjärnan (SBS) samhällsuppdraget att ta hand om djur vid kriser, katastrofer eller smittutbrott. Föreningen samlar idag uppemot 2300 utbildade djurintresserade som bland annat ska kunna rycka ut och vaccinera djur, tvätta oljeskadade fåglar och bistå veterinärer. Det är framför allt Jordbruksverket, Strålsäkerhetsmyndigheten, länsstyrelser och kommuner som ger Svenska Blå Stjärnan olika uppdrag.

Men SBS har även i uppgift att hjälpa Livgardet med hästhållningen vid Kavallerikasernen. Uppdraget handlar om att vara en civil resurs som stödjer i arbetet med att bevara hästen i statsceremonielet och vaktparader. I den bemärkelsen motionsrider SBS de hästar som Livgardet tilldelat och gör stalltjänst.

På kampanjsidan hardukoll.se har SBS, efter uppdrag från MSB, tagit fram guider för hur man som djurägare ska hantera krissituationer som stormar, översvämningar, vinteroväder och värmebölja. Där finns checklistor för olika djur, som hund och katt, fåglar och hästar. Just omhändertagande av djur vid särskilda händelser är viktigt för civilförsvaret, men en annan central aspekt av djurskötseln handlar om att utnyttja djurens färdigheter för att hjälpa oss vid kriser.

Hundar tränas i människans tjänst

Svenska Brukshundsklubben har i 100 år haft som uppdrag att rekrytera och utbilda hundar och personal till Försvarsmakten, MSB, Sjöfartsverket och Myndigheten för delaktighet. Med dess drygt 55 000 medlemmar och 300 lokala klubbar, organiserar förbundet aktiva hundägare för att träna deras hundar inför olika samhällsinsatser.

Hundarna kan till exempel utbildas till att bli patrullhundar, som spårar och söker efter människor och föremål, räddningshundar, som vid katastrofer ska söka upp och markera människor som begravts eller assistanshundar, som ska fungera som hjälpmedel till personer med bestående funktionsnedsättning. Svenska Brukshundsklubben gör därmed en stor samhällstjänst både i freds- och krigstid.

Försvarsorganisationerna behöver dig!

Jag avslutar inlägget med att uppmuntra till engagemang i någon av de aderton (18) frivilliga försvarsorganisationerna. Förutom möjligheten att bidra till civilförsvarets djurhållning, kan du också arbeta med säker kommunikation – en uppgift som ligger mig varm om hjärtat.

Marcus Hartmann, kommunikationschef 

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Beatric Lorentzon

Beatric Lorentzon

Presskontakt Presskontakt
Teracom Pressavdelning

Teracom Pressavdelning

Presskontakt 08-555 421 55
Christina Pernstål

Christina Pernstål

Presskontakt Presskontakt
Niklas Vange

Niklas Vange

Presskontakt Presskontakt

Relaterade nyheter