Gå direkt till innehåll
Så arbetar urbana sök- och räddningsgrupper i komplexa räddningsinsatser

Blogginlägg -

Så arbetar urbana sök- och räddningsgrupper i komplexa räddningsinsatser

Det var nog ingen som undgick sommarens omfattande räddningsinsats av ett thailändskt fotbollslag som fastnat i en översvämmad grotta. En mycket dramatisk händelse som fick uppmärksamhet i hela världen, och visade på vikten av mobilisering och expertis för en lyckad räddningsinsats under mycket svåra förhållanden.

Det var i slutet av juni som fotbollslaget skulle på utflykt i grottsystemet Tham Luang Nang Non och försvann, inledningsvis spårlöst. Under drygt två veckor arbetade omkring tusen personer med att söka efter fotbollslaget, pumpa ut vatten ur grottan och hitta en lösning för att successivt få ut de drabbade ur trånga och regnfyllda gångar.

Det var just kombinationen av god koordination, dykarexpertis och medicinska kunskaper som ledde till att pojkarna till slut räddades relativt oskadda dagarna kring 10 juli. Att tolv pojkar och en ung tränare kom ut ur nästintill ogenomträngliga utrymmen fyllda av regnvatten kan tänkas mirakulöst, men det är just sådana insatser som görs av urbana sök- och räddningsgrupper (Urban Search-and-Rescue, USAR).

Sveriges resurser vid exceptionella insatser

I Sverige arbetar MSB:s nationella förstärkningsresurs för urban sök- och räddning, NUSAR, med att söka efter och rädda människor vid komplexa räddningsinsatser. Det kan handla om kollapsade byggnadskonstruktioner eller andra olyckor som orsakats av exempelvis naturkatastrofer, olyckor eller terrordåd. Deras arbetsuppgifter omfattar både att hitta människor i rasmassor, stabilisera och forcera byggnadsdelar, genomföra losstagning och överlämna skadade till vård samt att bistå sjukvårdspersonal vid stabilisering av skadade personer.

Med hjälp av ett brett nätverk av aktörer hjälper NUSAR kommunal räddningstjänst med både specialistkompetens och utrustning. Specialutbildade team från fyra avtalskommuner (Storstockholms Brandförsvar, Södertörns Brandförsvarsförbund, Räddningstjänsten Storgöteborg och Räddningstjänsten Syd), hundsök via Svenska Brukshundklubben (SBK) och geoteknisk expertis hos Statens Geotekniska Institut (SIG) är NUSAR:s främsta samarbetspartners. Tack vare NUSAR:s expertis och nätverk samt ny teknik blir det svenska räddningsarbetet mer och mer avancerat.

Vad är då Teracoms roll i detta? Vi ansvarar för drift av kommunikations- och samordningsverktyget Rakel samt utsändningen av krisinformation via public service och VMA-signaler, så vi är en viktig del av det civila försvaret.

Teknik för att underlätta räddningsarbete

Forskningen kring de bästa metoderna och teknikerna för sök- och räddningsarbete pågår ständigt. FOI håller just nu på att utveckla ett seismiskt räddningssystem med automatisk databearbetning. Systemet ska förbättra förmågan att hitta människor som blivit instängda i raserade byggnader och arbetet sker inom ramen för ett EU-projekt kallat INACHUS. Inachus-konceptet bygger på en kombination av bland annat simulering, sensorer, tekniker för dataanalys och 3D visualiseringsverktyg.. Allt för att minska tiden för den initiala fasen av räddningsarbetet för USAR-grupper.

Att förbättra tekniken och metoderna för att rädda människor ur situationer som orsakats av naturkatastrofer, olyckor eller terrordåd är ett ständigt pågående arbete. Vi fortsätter att spela vår roll när det gäller kommunikation, samordning och information.

Marcus Hartmann, kommunikationschef 

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Beatric Lorentzon

Beatric Lorentzon

Presskontakt Presskontakt
Teracom Pressavdelning

Teracom Pressavdelning

Presskontakt 08-555 421 55
Christina Pernstål

Christina Pernstål

Presskontakt Presskontakt
Niklas Vange

Niklas Vange

Presskontakt Presskontakt

Relaterat material

Relaterade nyheter