Gå direkt till innehåll
Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2022

Pressmeddelande -

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2022

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2022

Stärkt rörelsemarginal i andra kvartalet

Trots att oron i vår omvärld med en stark påverkan på tillgången till viktiga komponenter, har Teracom Group kunnat genomföra utrullningen av Luftnätet enligt plan.

Implementeringen av den första fasen avseende utbyggnaden av lufttäckning är klar.

Teracom Groups strategiska inriktning medför att vi samlar mobilnätverksamheten och har fört över tillståndet i 450 MHz-bandet från Teracom Mobil AB till Teracom AB.

Som ett led i förstärkningen av det svenska totalförsvaret har PTS beslutat om en tilldelning av medel för att säkra kritisk infrastruktur för elektronisk kommunikation även vid kraftbortfall (ca 55 MSEK över en treårsperiod).

Kommentar av Åsa Sundberg, vd och koncernchef

”Marginalen för årets andra kvartal stärktes, både jämfört med motsvarande kvartal 2021 och med första kvartalet innevarande år. Det operativa resultatet är starkt medan resultat före skatt är påverkat av icke kassaflödespåverkande värdeförändringar. Det handlar om orealiserade förluster i obligationer och korträntefond. Den underliggande affären är fortsatt stabil.”

Ämnen


Teracom Samhällsnät levererar säkra kommunikationstjänster över en robust och yttäckande infrastruktur till Sveriges samhällsviktiga aktörer, privata såväl som offentliga. Vi har haft ett beredskapsuppdrag så länge vi varit bolag. Därför har vi under lång tid utvecklat en robust infrastruktur, en egen specialiserad fältorganisation och förmågan att hålla en hög beredskap i hela Sverige. De samhällsviktiga funktioner som ingår i totalförsvaret behöver en sårbarhetsförsäkring i form av ett säkert samhällsnät – det kan vi leverera.

Läs mer på www.teracom.se

Presskontakt

Teracom Pressavdelning

Teracom Pressavdelning

Presskontakt 08-555 421 55

Vi levererar säkra kommunikationstjänster

Teracom Samhällsnät levererar säkra kommunikationstjänster över en robust och yttäckande infrastruktur till Sveriges samhällsviktiga aktörer, privata såväl som offentliga. Vi har haft ett beredskapsuppdrag så länge vi varit bolag. Därför har vi under lång tid utvecklat en robust infrastruktur, en egen specialiserad fältorganisation och förmågan att hålla en hög beredskap i hela Sverige. De samhällsviktiga funktioner som ingår i totalförsvaret behöver en sårbarhetsförsäkring i form av ett säkert samhällsnät – det kan vi leverera.

Mer information finns www.teracom.se.

Teracom Samhällsnät
Lindhagensgatan 122
104 25 Stockholm